Tìm Sách

Giảng Luận >> Chiến thắng ác ma


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Chiến thắng ác ma
 • Tác giả : HT. Thích Minh Châu
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 373
 • Nhà xuất bản : NXB Văn Hóa Sài Gòn
 • Năm xuất bản : 2009
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 12010000008239
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

CHIẾN THẮNG ÁC MA

THÍCH MINH CHÂU

NXB VĂN HÓA SAIGON

 

LỜI THƯA

Kề từ 9 năm qua,đây là tập thứ 9 trong nỗ lực của chúng tôi nhằm sưu tập tất cã các bài viết, bài nói chuyện của Hòa thượng Bổn sư của chúng tôi thượng Minh hạ Châu, ngoài công trình lớn lao của Ngài là các bản Việt dịch toàn bộ các kinh Nikaya từ nguyên bản tiếng Pali và các sách nghiên cứu Phật học đã phát hành.

Nhan đề tập sách này là “Chiến thắng Ác Ma”, do chúng tôi tạm đặt và được Hòa thượng đồng ý. Bài đầu của tập sách  mang tựa đề này là nội dung mà Hòa thượng thường giảng dạy cho môn đồ Phật tử. Ngài nhấn mạnh đến niềm tin Tam Bảo, đến trí tuệ quán chiếu để nhận định , phân biệt chánh pháp, tà pháp. Ác ma còn được hiểu là sự thể hiện của cái tâm dao động vì các chướng nghiệp, vì tam độc tham, sân, si; chiến thắng ác ma chính là tự mình chiến thắng mình, chiến thắng cái tâm vọng động của minh vậy.

Trong ý nghĩa sưu tập và giữ lại những pháp ngữ của Hòa thượng Bổn sư chúng tôi chưa có điều kiện, hoàn cảnh để phân chia các nội dung và sau đó in thành từng tập riêng lẻ theo từng đề tài. Do đó trong tập sách này, chúng tôi không phân chia cụ thể các chương mục. Đại khái, sách gốm 19 bài, là các bài thuyết pháp, các bài trích trong các sách đã xuất bản đã được đăng trong tạp chí Phật học, được lồng vào các buổi nói chuyện, các bài diễn văn trong các dịp lễ, hội thảo, hội nghị trong và ngoài nước. Nội dung các bài phần lớn là các đề tài Phật học  nhằm thuyết giảng cho Tăng Ni Phật tử . Đó là bài thuộc đạo đức học như giới, nghiệp, nếp sống hiền thiện, trí tuệ, tính  nhân bản trong tư tưởng Phật học, hòa bình…

Một số bài nhằm giới thiệu một số kinh vừa được dịch và ấn hành (Trưởng Lão Tăng Kệ, Tương Ưng Bộ, Tăng Chi Bộ) trước khi được in vào Đại Tạng kinh Việt Nam. Qua tập sách, người đọc cũng thấy được đôi nét về Hòa thượng như sự tận tụy với đạo pháp (dịch kinh, giảng pháp), với việc xây dựng xã hội hiển thiện, với hòa bình thế giới và những kinh nghiệm, ký ức của Ngài ( việc dịch kinh, tham dự hội nghị, hành hương xứ Phật …). Sau 9 năm sưu tập  và thực hiệnin ấn các bài viết, bài nói của Hòa thượng Minh hạ Châu rải rác trong nhiều dịp, nhiều nơi, chúng tôi nghĩ rằng công việc hấu như chưa hoàn tất. Phần việc còn lại của chúng tôi là tập hợp những gì chưa được in, sắp xếp lại dựa theo nội dung và in ấn lại, bổ xung những bài sẽ đượ phát hiện nếu có. Nổ lực của chúng tôi có thể thành tựu chính là nhờ sự động viên, giúp đỡ chân tình và thiết thực  của chư Tôn túc, Trí giả, à /tăng Ni Phật tử gần xa. Chúng tôi xin gửi nơi đây lòng chân thành cảm tã.

Thành phố Hồ Chí Minh , Mạnh Hạ, Kỷ Sửu

PL,2553 – DL. 2009

Tăng chúng và Môn đồ đệ tử của Hòa thượng Viện chủ Thiền viện Vạn Hạnh

 

MỤC LỤC

              Lời thưa

Nội dung

1.     Chiến thắng Ác ma

2.     Chứng đạt Chánh trí

3.     Mười Thiện nghiệp và mười Ác nghiệp

4.     Giới phân biệt

5.     Nếp sống các vị đại đệ tử khi Đức Phật còn tại thế

6.     Giới thiệu

7.     Kỷ niệm Phật đản 1965

8.     Cung dường Vu lan

9.     Những Thuận duyên

10.   Chiêm bái các Phật tích tại Ấn Độ

11.    Thăm Nhật Bản

12     .Bài thuyết giảng tại Hội Phật giáo Nhật Bản

13.    Một lần gặp gỡ mãi mãi không quên

14.    Tìm con đường phát huy mạnh mẽ tính nhân bản  trong tư tưởng Phật học

15.     Những nguy hiểm mới cho sự sống thiêng liêng và các trách nhiệm của chúng ta

16.     Phật giáo và hòa bình

17.     Sự đóng góp của tổ chức ABCP cho hòa bình thế giới

18.     Đại hội ABCP tại Vientian

19.     Thành quả của Đại hội kỳ II

                                                  Phụ lục

1.     Phát biểu của Hòa thượng Hộ Giác

2.     Phát biểu của Gs, Trần Ngọc Ninh

3.     Cảm tưởng của một Phật tử

4.     Những bài học thực tiễn từ Trung Bộ Kinh của Trần Như Mai

 

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn