Tìm Sách

Nghiên Cứu - Khảo Luận >> Tìm hiểu Phật giáo


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Tìm hiểu Phật giáo
 • Tác giả : Maha Thong Kham Medhivongs
 • Dịch giả : Minh Đức Triều Tâm Ảnh
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 357
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2012
 • Phân loại : Nghiên Cứu - Khảo Luận
 • MCB : 12010000012010
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

TÌM HIỂU PHẬT GIÁO

Maha Thong Kham Medhivongs

MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH: Hiệu đính & nhuận sắc

NXB TÔN GIÁO

 

LỜI MỞ ĐẦU

Quyển sách người đọc hiện cầm trên tay nguyên được xuất bản với số lượng giới hạn để lưu hành nội bộ năm 1970 tại Saigon. Trải qua các biến động thời cuộc khi đến tay chúng tôi sách đã quá cũ và mờ chữ nhưng nội dung vẫn hàm chứa những điểm căn bản chính yếu của Đạo Phật.

Xét thấy việc in lại quyển sách sẽ đem lại ít nhiều lợi lạc cho người đọc hữu duyên và do thời điểm xuất bản trước đây khá xa so với hiện tại, hơn nữa tác giả vốn không thông thạo tiếng Việt lắm nên chúng tôi thỉnh cầu Thượng tọa Minh Đức Trều Tâm Ảnh hiệu đình và nhuận sắc các lỗi chính tả văn phạm  để tạo văn phong cho dễ đọc hơn.

Chúng tôi chân thành cảm tạ Thượng Tọa Minh Đức TTA đã giúp chúng tôi hoàn thành quyển sách này. Xin dâng phần phước thanh cao này đến thượng tọa và xin chia đến tất cả những vị đã có công trong việc in ấn.

Trong quá trình thực hiện không tránh khỏi ít nhiều sơ suất kính mong đọc giả lượng thứ.

UPASAKAM Kim Long

TP. Hồ Chí Minh, PL 2556

Dương lịch 2012

 

MỤC LỤC

CHƯƠNG NHẤT

          TÔN GIÁO

CHƯƠNG HAI

          LỊCH SỬ ĐỨC THÁI TỬ SĨ-ĐẠT-TA

CHƯƠNG BA

          PHẬT GIÁO ĐỒI VỚI GIAI CẤP XÃ HỘI

 CHƯƠNG THỨ TƯ

          PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI CƯ SĨ VÀ NGƯỜI ĐỜI

CHƯƠNG THỨ NĂM

          PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI PHỤ NỮ

CHƯƠNG THỨ SÁU

          PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI TÍN NGƯỠNG

CHƯƠNG THỨ BẢY

          PHẬT GIÁO ĐỒI VỚI SỰ NƯƠNG NHỜ

CHƯƠNG THỨ TÁM

          PHẬT GIÁO VỚI SỰ “RỬA TỘI”

CHƯƠNG THỨ CHÍN

          PHẬT GIÁO VỚI NGÀY GIỜ XẤU TỐT CÚNG SAO HẠN

CHƯƠNG THỨ MƯỜI

          PHẬT GIÁO VỚI NGHIỆP

CHƯƠNG MƯỜI MỘT

          ĐỨC PHẬT VÀ SỰ DẠY ĐẠO

CHƯƠNG MƯỜI HAI

          TRẠNG THÁI PHÁP CỦA ĐỨC PHẬT

CHƯƠNG MƯỜI BA

          PHẬT GIÁO VỚI THUYẾT VÔ NGÃ

CHƯƠNG MƯỜI BỐN

          PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI HÀNG TĂNG LỮ

CHƯƠNG MƯỜI LĂM

          PHẬT GIÁO VỚI NIẾT BÀN

CHƯƠNG MƯỜI SÁU

          PHÁP BẢO

Các sách khác thuộc Nghiên Cứu - Khảo Luận

Nghiên cứu kinh Lăng Già
Nghiên cứu kinh Lăng Già
Đạo Phật hiện đại hóa
Đạo Phật hiện đại hóa
Qua cửa chuyển tiếp
Qua cửa chuyển tiếp
Ngôn ngữ Pali mẹ đẻ tiếng Sanskrit
Ngôn ngữ Pali mẹ đẻ tiếng Sanskrit
Tân Vật lý & Vũ trụ luận
Tân Vật lý & Vũ trụ luận
Khái niệm tánh Không trong Phật giáo
Khái niệm tánh Không trong Phật giáo
Tổng quan bốn bộ A-hàm
Tổng quan bốn bộ A-hàm
Thức Ăn Của Bồ Tát
Thức Ăn Của Bồ Tát
Tinh Hoa Triết Học Phật Giáo
Tinh Hoa Triết Học Phật Giáo
Châu Bản Triều Nguyễn
Châu Bản Triều Nguyễn
Trung Quốc 10 năm cải cách và mở cửa
Trung Quốc 10 năm cải cách và mở cửa
Tìm hiểu Pháp Môn Niệm Phật
Tìm hiểu Pháp Môn Niệm Phật