Tìm Sách

Tịnh Độ >> Hộ niệm hướng dẫn khai thi trọn bộ


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Hộ niệm hướng dẫn khai thi trọn bộ
 • Tác giả : Diệu Âm (Minh Trị)
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 466
 • Nhà xuất bản : Hồng Đức
 • Năm xuất bản : 2012
 • Phân loại : Tịnh Độ
 • MCB : 12010000012045
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

HỘ NIỆM HƯỚNG DẪN KHAI THỊ - TRỌN BỘ

DIỆU ÂM (MINH TRỊ)

NXB HỒNG ĐỨC

 

LỜI CỦA BAN ẤN TỐNG

Nam Mô A Di Đà Phật

Thật là một nhân duyên thù thắng. một lần nữa Ban Ấn Tống chúng tôi lại có cơ hội chung sức cùng chư vị đồng tu khắp nơi trên thế giới hoằng dương, phổ biến phương pháp “Hộ Niệm”.

Ban Ấn Tống chúng con:

Thành tâm tri ân đến Thầy Thích Chí Giác Châu, thầy Thích Hạnh Phú đã không quản mọi kho nhọc đề hoan thành bộ sách “ HỘ NỆM: KHẾ LÝ – KHẾ CƠ”. Nay lại tiếp tục  hỗ trợ cho chúng con in ấn bộ : “HỘ NIỆM: HƯỚNG DẪN – KHAI THỊ”.

Thành tâm trì ân chư vị đồng tu tham gia viết bai, kiểm bài:bKim Bình, Diệu Thục, Tỷ Bích, Chính Nguyễn, Hồng Lý, Liên Phương, Minh Thịnh, Đồng Liễu, Diệu Tịnh, Ngọc Chương …Cùng tất cả chư vị âm thầm phát tâm đóng góp tịnh tài.

Ban Ấn Tống cũng xin thành tâm cảm niệm tấm lòng từ bi của Cư sĩ Diệu Minh (Minh Trị) dã đem hết tâm huyết đẩ hướng dẫn Pháp môn Tịnh Độ một con đường thẳng tắp về tới Tây Phương Cực Lạc. Đối với chúng tôi, những tọa đàm này chẳng khác gì một cẩm nang giúp người vãng sanh Cực Lạc…

Cư sĩ Diệu Minh (Minh Trị)nương theo lời dạy của tổ Ấn Quang: “Khi đã biết con đường vãng sanh rồi không nỡ để cho đồng tu, người thân ông bà cha mẹ anh em ..lần lượt, lần lượt đi vào tam ác đạo..”. Chính vì vậy các tạo đàm về “Hộ Niệm” liên tục ra đời…không tính toán không sắp đặt nhưng hình như ăn khớp với nhau thật tuyệt vời. Gần đây, Phương pháp Hộ Niệm được phổ cập khắp nơi trong và ngoài nước, đã giúp không biết bao nhiêu người được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc…Phải chăng đây là một ân huệ dành cho chúng sanh tội chướng sâu nặng trong đời mạt pháp này như chúng ta có  được cơ hội thoát vòng sanh tử luân hồi….

Chúng tôi là những thành viên trong Ban Ấn Tống xin thành tâm chia sẽ với cả đồng tu hữu duyên với những bộ sách này lời nói chân thật nhất…Xin hãy lắng nghe, lắng nghe, lắng nghe…Xin hãy “Y GIÁO PHỤNG HÀNH”. Để chúng ta không phải lạc đường một cách oan uổng, không thể luống qua cơ hội “ Trăm Ngàn Vạn Kiếp Khó Gặp Này”. Quyết định khi hết một báo thân này sẽ hội ngộ ở Tây Phương Cực Lạc.

Nguyện đem tất cả công đức hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong pháp giới. Cầu cho thế giới được hòa bình, mọi người được cơm no áo ấm, có đủ duyên hướng về Phật pháp, nhất hướng chuyên niệm  A-Di-Đà Phật cầu sanh Tịnh Độ.

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

                                                                        BAN ẤN TỐNG

 

MỤC LỤC

Tọa đàm từ 1 – Tọa đàm 48.

Các sách khác thuộc Tịnh Độ

Thiết Lập Tịnh Độ
Thiết Lập Tịnh Độ
Lá thư tịnh độ
Lá thư tịnh độ
Tây Phương hiệp luận
Tây Phương hiệp luận
Mấy điệu sen thanh tập 1
Mấy điệu sen thanh tập 1
Pháp môn Tịnh Độ thù thắng
Pháp môn Tịnh Độ thù thắng
Đường Về Cực lạc
Đường Về Cực lạc
Thiết lập Tịnh Độ
Thiết lập Tịnh Độ
Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư
Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư
48 lời nguyện Phật A Di Đà
48 lời nguyện Phật A Di Đà
Niệm Phật thành Phật
Niệm Phật thành Phật
Quy tắc TRỢ NIỆM LÂM CHUNG
Quy tắc TRỢ NIỆM LÂM CHUNG
Hiện tiền tu học như thế nào mới được tự tại vãng sinh
Hiện tiền tu học như thế nào mới được tự tại vãng sinh