Tìm Sách

Luận Tạng >> Những điểm dị biệt - Kathavatthu


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Những điểm dị biệt - Kathavatthu
 • Tác giả : Moggaliputta Tissa
 • Dịch giả : Tâm An - Minh Tuệ
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 409
 • Nhà xuất bản : Ban Trị sự Thành Hội Phật Giáo TP. HCM
 • Năm xuất bản : 1988
 • Phân loại : Luận Tạng
 • MCB : 120100000011898
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

LUẬN TẠNG PALI

NHỮNG ĐIỂM DỊ BIỆT

(KATHA-VATTHU)

TÂM AN - MINH TUỆ Dịch

 GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 BAN TRỊ SỰ THÀNH HỘI PHẬT GIÁO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  Xuất bản

LỜI NÓI ĐẦU

          Bộ Kathavatthu dịch là "Những điểm dị biệt" (Points of Controversy) là bộ thứ 5 trong 7 bộ của Luận Tạng thuộc hệ thống Pàli tạng.

          Tác giả của bộ sách này là Đại Đức -Trưởng lão Moggaliputta Tissa thời Vua A Dục, chính Ngài làm chủ tọa kỳ kết tập Tam Tạng lần thứ 3 tại Palalipputta vào năm 246 trước Tây Lịch. Và tại Hội nghị này, bộ sách của Ngài được đưa vào Luận tạng.

          Bản chú giải tập Athàsàlini ghi nhận rằng thời đại Vua A Dục có 8 tông phái khác nhau, về sau lại phát triển thêm và đến thế kỷ thứ hai sau Phật lịch, người ta tìm thấy có 18 tông phái. Tập "Những điểm dị biệt" gồm có 216 luận điểm, liên hệ đến các vấn để Phật đà quan, về các bậc Thánh, về Thánh đạo, về nhân sinh quan, phàm phu - Chư Thiên, về vũ trụ quan, trạng thái hiện hữu, hư không, địa ngục v.v...

          Chúng tôi dịch tập kinh này từ tác phẩm Points of Controver Controversy của bà Rhys Davids do Hội Pàli Text Society bảo trợ. Trong quá trình dịch thuật chúng tôi gặp nhiều khó khăn về các danh từ Abhidhamma chuyên môn, với thuật ngữ Anh văn chuyển sang Việt văn còn tương đối khá mới trong văn học Abhidhamma, chúng tôi nương vào quyển Guide Through the Abhihamma Pitakas của Nyanatiloka, quyển A manual of abhidhamma của Naràda do Phạm Kim Khánh dịch từ Anh sang Việt văn, quyển Thắng pháp tập yếu luận của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chúng tôi còn dùng một số thuật ngữ chuyên môn trong văn học Abhidhamma của Hòa Thượng Tịnh Sự.

          Ngoài ra, khi dẫn chứng các đoạn kinh chúng tôi dựa theo một số Kinh Tạng Pàli trong Trung bộ kinh. Tăng chi bộ kinh, Tương ưng bộ kinh...do Ngài Thích Minh Châu dịch thuật.

          Với dịch phẩm đầu tiên, chúng tôi e ngại và dè dặt là với thuật ngữ chuyên môn trong văn học Abhihamma còn quá mới, đã không diễn đạt hết những ý pháp tinh hoa, thâm thúy, cách lý luận sắc bén của toàn bộ tác phẩm nầy. Rất mong chư vị độc giả bổ khuyết thêm. Vì lý tưởng phục vụ Đạo pháp, chúng tôi có ý nguyện được sách ấn tống chỉ tặng, mà không bán, cho Chư Tăng Ni, Phật Tử, những nhà nghiên cứu về A Tỳ Đàm Luận.

          Xin tỏ lòng tri ân Hòa Thượng Thích Minh Châu và Ban Trị Sự Thành hội Phật giáo Việt Nam đã nâng đỡ bằng cách bảo trợ để dịch phẩm này ra mắt chư vị độc giả.

          Xin chân thành cảm tạ chư vị Hòa Thượng, Thượng Tọa, Tăng Ni Phật Tử, nhất là Hòa Thượng Tịnh Sự, Thượng tọa Thiện Tâm; Đại Đức Giác Chánh, Đại Đức Giác Nhân đã khích lệ chúng tôi hoàn thành dịch phẩm này và Chư vị Phật Tử như Cô Diệu Hỷ, Cô Diệu Trí, Cô Hồng Cúc, Cô Thoại, em Đỗ Thành Phong...đã đóng góp công sức để tác phẩm sớm hoàn thành.

          Xin cảm ơn Sở Văn hóa Thông tin đã cấp giấy phép và giúp đỡ nhiều mặt để tập "Những điểm dị biệt" này được ấn tống.

          Xin cảm ơn các Phật Tử Việt Kiều tại Anh và Pháp: Phạm Ngọc Sâm, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Từ Thiện, Trần Quỳnh Như, bà Nguyễn Văn Hiểu, Nguyễn Tối Thiện, Nguyễn Tuyết Hương, Võ Xuân Huyên, Nguyễn Thị Ngọc Liên, Bà Trần Văn Nhơn, bà Trần Văn Bạch, 2 cô Lưu Văn Lang, Sư Tín Hỷ, và anh Lê đã đóng tiền cúng dường để in tập kinh này.

 

Cuối Thu, Năm Đinh Mão - Mùng 1 tháng 9 Âl

                                                                            Phật tử Tâm An - Minh Tuệ

                                                               (TRẦN QUỲNH HƯƠNG-ĐỖ THÀNH MINH)

Các sách khác thuộc Luận Tạng

Bát Nhã Tâm Kinh giảng giải
Bát Nhã Tâm Kinh giảng giải
Kinh Kim Cang giảng giải
Kinh Kim Cang giảng giải
Luận Thành Duy Thức
Luận Thành Duy Thức
Siêu lý cao học
Siêu lý cao học
Luận Đại Thừa Khởi Tín
Luận Đại Thừa Khởi Tín
Tạng Diệu Pháp - Bộ Pháp Tụ
Tạng Diệu Pháp - Bộ Pháp Tụ
Thắng Pháp Tập Yếu Luận tập 1
Thắng Pháp Tập Yếu Luận tập 1
Kinh Pháp Bảo Đàn giảng giải
Kinh Pháp Bảo Đàn giảng giải
Luận Thành Duy Thức
Luận Thành Duy Thức
Luận tạng - Chú giải bộ phân tích
Luận tạng - Chú giải bộ phân tích
Tạng Diệu Pháp - Bộ Song Đối
Tạng Diệu Pháp - Bộ Song Đối
Tạng Diệu Pháp - Bộ Phân tích
Tạng Diệu Pháp - Bộ Phân tích