Tìm Sách

Kinh sách 經 册 >> 觀世音菩薩普門品講記


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : 觀世音菩薩普門品講記
 • Tác giả : 演培
 • Dịch giả : 演培法師講; 釋寬嚴記
 • Ngôn ngữ : Chinese
 • Số trang : 52
 • Nhà xuất bản : 台北 財團法人佛陀教育基金會
 • Năm xuất bản : 1987
 • Phân loại : Kinh sách 經 册
 • MCB : 1210000001213
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

觀世音菩薩普門品講記

Quán thế âm bồ tát phổ môn phẩm giảng ký

Các sách khác thuộc Kinh sách 經 册

般若波羅宓多心經要解
般若波羅宓多心經要解
摩訶般若波羅宓經
摩訶般若波羅宓經
仁王護國般若波羅宓多經
仁王護國般若波羅宓多經
仁王護國般若波羅宓多經
仁王護國般若波羅宓多經
般若花
般若花
般若波羅宓多心經講記-
般若波羅宓多心經講記-
般若波羅宓多心經講記
般若波羅宓多心經講記
仁王護國般若波羅宓多經疏
仁王護國般若波羅宓多經疏
大般若經綱要
大般若經綱要
般若波羅宓多心經非台頌解
般若波羅宓多心經非台頌解
般若心經劙解
般若心經劙解
讀易簡說
讀易簡說