Tìm Sách

Tịnh Độ >> Niệm Phật thành Phật


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Niệm Phật thành Phật
 • Tác giả : HT. Tịnh Không
 • Dịch giả : Diệu Âm
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 162
 • Nhà xuất bản : Hồng Đức
 • Năm xuất bản : 2012
 • Phân loại : Tịnh Độ
 • MCB : 120100000011995
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

NIỆM PHẬT THÀNH PHẬT

Đạo & Đời

Pháp sư TỊNH KHÔNG

Người dịch: Chúng đệ tử Diệu Âm (Sen Vàng)

Trích lục khai thị quan trọng

Của Pháp Sư TỊNH KHÔNG trong thuyết giảng KINH

PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ

TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC

Diệu Âm Quảng Huy

PL: 2556 - DL: 2012

NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC

LỜI NÓI ĐẦU

            Trong một cơ duyên đến thăm Tịnh Tông Học Hội ở Singapore, chúng tôi may mắn đọc được quyển "Niệm Phật thành Phật" (Hoa ngữ) do một vị cư sĩ Diệu Âm dày công biên soạn và trích lục lại những khai thị quan trọng của pháp sư Tịnh Không, khi Ngài thuyết giảng kinh "Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác".

            Xin chân thành tri ân công đức vô lượng của cư sĩ Diệu Âm đã trích lục những lời giáo huấn vàng ngọc của pháp sư Tịnh Không về cách hành trì, tu tập pháp môn Tịnh Độ!

            Mặc dù với trình độ hiểu biết còn non kém về Hoa ngữ lẫn Phật pháp, song chúng tôi xin phép mạo muội được dịch lại bằng Việt ngữ, hầu chia sẻ pháp hỉ này cùng quý vị đạo hữu Tịnh độ, để chuyên tâm niệm hồng danh A Di Đà Phật, nguyện kiếp này thành tự vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, cứu cánh viên mãn, đồng thành Phật đạo.

            Phần diễn dịch chắc chắn không tránh khỏi nhiều sai sót. Kính mong được chư vị cao minh chỉ dạy và bổ khuyết, để quyển sách này ngày càng hoàn chỉnh hơn.

            Xin chắp tay cung kính tri ân quý thiện nhân, quý Phật tử đã hoan hỷ đóng góp công đức tài lực để thực hiện quyển sách được hoàn viên mãn. Nguyện đem công đức này, hồi hướng cho tận hư không biến pháp giới tất cả chúng sanh hữu tình và vô tình, được thoát khỏi lục đạo luân hồi, siêu sanh về Tây Phương Tịnh độ.

"NAM MÔ A DIA ĐÀ PHẬT"

 

Phật lịch 2556 (DL. 2012)

Chúng đệ tử Diệu Âm (Sen Vàng) kính bạch.

 

A- GIÁC NGỘ

B- HỌC PHẬT

C- TÍCH DUYÊN

(TRÂN QUÝ, QUÝ TRỌNG NHÂN DUYÊN)

D- TU TÂM

E- TU HÀNH

F- NIỆM PHẬT

G- NHÂN QUẢ

H- THIỀN ĐỊNH

I- TÙY DUYÊN

J- THÀNH PHẬT

NGHIỆP SÁT NẶNG - NHIỀU BỆNH TẬT

KHAI THỊ CỦA TỊNH KHÔNG LÃO PHÁP SƯ

Các sách khác thuộc Tịnh Độ

Tuyết Hư lão Nhân Tịnh Độ tuyển tập
Tuyết Hư lão Nhân Tịnh Độ tuyển tập
Niệm Phật sinh Tịnh độ
Niệm Phật sinh Tịnh độ
Di Đà hợp giải
Di Đà hợp giải
Khóa Tu Phật Thất
Khóa Tu Phật Thất
Tịnh độ tam kinh
Tịnh độ tam kinh
Công đức niệm Phật
Công đức niệm Phật
Kinh niệm Phật Ba La Mật
Kinh niệm Phật Ba La Mật
Kinh nghiệm niệm Phật và những chuyện luân hồi
Kinh nghiệm niệm Phật và những chuyện luân hồi
Kinh Vô Lượng Thọ - Kinh Kiến Chính - kinh Tây Phương xác chỉ
Kinh Vô Lượng Thọ - Kinh Kiến Chính - kinh Tây Phương xác chỉ
Sám nguyện Tịnh Độ
Sám nguyện Tịnh Độ
Lá Thư Tịnh Độ
Lá Thư Tịnh Độ
Tư Tưởng Kinh A Di Đà
Tư Tưởng Kinh A Di Đà