Tìm Sách

Tạp Chí - Nội San - Kỷ Yếu >> Tạp chí Vạn Hạnh

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Tạp chí Vạn Hạnh
 • Tác giả : Nhiều Tác giả
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 85
 • Nhà xuất bản : Tạp Chí Nghiên Cứu Phật giáo
 • Năm xuất bản : 1965
 • Phân loại : Tạp Chí - Nội San - Kỷ Yếu
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Tạp chí nghiên cứu phát huy văn hóa Phật giáo dân tộc

Xuất bản từ năm 1965

Tổng mục Tạp chí Vạn Hạnh

Số 01 Tập Thượng  Kỷ niệm Đại lễ Phật Đản 2509   Đọc online 

Mục Lục

Tạp Chí Vạn Hạnh Tập 1-2 Kỷ niệm Phật Đản

Hình bìa: Tháp Bình Sơn-Nhà Lý-Vĩnh Yên Bắc Việt

Lời giới thệu

Gởi bạn đọc

Phần 1 Phật Học

Tinh thần Vạn Hạnh

Phương pháp nhận thức của đạo Phật

Người Đức và đạo Phật

Lễ tắm Phật và Phóng sinh đời Lý

Nghiên cứu Duy Thức Học

Tìm một Ý thức hệ cho thời đại

Cogito trong Triết học Phật giáo

Đề cương Phật giáo học

Sắc thái kiến trúc Phật giáo VN

Phần II-Dân tộc học

Khái quát tư tưởng thời đại nhà Lý

Dân nhạc hay quốc nhạc

Sự nghiệp cứu quốc của sư Vạn Hạnh

Phần III: Tổng Quát

Cuộc tranh đấu của Phật Giáo VN

02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Các sách khác thuộc Tạp Chí - Nội San - Kỷ Yếu

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 22
Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 22
Kỷ Yếu Lễ tốt nghiệp Cử Nhân Phật Học Khóa III
Kỷ Yếu Lễ tốt nghiệp Cử Nhân Phật Học Khóa III
Kỷ yếu tang lễ Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Không
Kỷ yếu tang lễ Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Không
Tưởng Niệm Ân sư Thích Ấn Nghiêm (1920 – 2005)
Tưởng Niệm Ân sư Thích Ấn Nghiêm (1920 – 2005)
Kỷ yếu Hòa Thượng Thích Trí Thủ
Kỷ yếu Hòa Thượng Thích Trí Thủ
Kỷ yếu Đại Học Humboldt kinh nghiệm thế giới Việt Nam
Kỷ yếu Đại Học Humboldt kinh nghiệm thế giới Việt Nam
Kỷ yếu Đại Hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc GHPGVN lần thứ III
Kỷ yếu Đại Hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc GHPGVN lần thứ III
Tường niệm trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Siêu
Tường niệm trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Siêu
Tường niệm Ni trưởng Thích Nữ Trí Hải
Tường niệm Ni trưởng Thích Nữ Trí Hải
Kỷ yếu Sư Bà Đàm Lưu
Kỷ yếu Sư Bà Đàm Lưu
Kỷ yếu Đại Hội Hoằng Pháp kỳ III
Kỷ yếu Đại Hội Hoằng Pháp kỳ III
Kỷ yếu khóa IV niên khóa 1997-2001 Học viện PGVN TP. HCM
Kỷ yếu khóa IV niên khóa 1997-2001 Học viện PGVN TP. HCM