Tìm Sách

Nghiên Cứu - Khảo Luận >> Năm Ấm là gì?


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Năm Ấm là gì?
 • Tác giả : Thích Chân Quang
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 140
 • Nhà xuất bản : Chùa Phật Quang
 • Năm xuất bản : 1996
 • Phân loại : Nghiên Cứu - Khảo Luận
 • MCB : 12010000007682
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

NĂM ẤM LÀ GÌ?

CHÂN QUANG BIÊN SOẠN

CHÙA PHẬT QUANG

 

Lời nói đầu

Cách đây khoảng năm năm, chúng tôi có mạo muội viết về đề tài Năm Ấm, như là để chia sẻ một chút nhận thức trong vấn đề vẫn gây thắc mắc cho người học Phật. Chúng ta luôn luôn bắt gặp phạm trù Năm Ấm trong các kinh luận của Đạo Phật với vài lời giải thích vắn tắt, mặc dù chúng ta biết ý nghĩa của phạm trù này rất quan trọng. Cũng như những người học Phật khác, chúng tôi cũng thắc mắc rất nhiều về hợp thể này. Rồi chúng tôi đã có thể giải thích một phần nào hồi đó.

Tuy nhiên lúc bấy giờ chúng tôi đã dựa theo khá nhiều quan điểm của những vị Thầy mà chúng tôi từng theo học, chưa thực sự đứng một cách khách quan và độc lập.

Thời gian trôi qua, hạt giống ngày xưa phát triển dần, vấn đề càng lúc càng sáng tỏ, cấu trúc Năm Ấm càng lúc càng hiện rõ hơn, đã thúc đẩy chúng tôi phải biên soạn lại những gì mình đã viết.

Trong lần biên soạn này, chúng tôi bổ sung thêm một số điểm mới, sửa đổi một số quan điểm cũ. Ví dụ chúng tôi tách Tình cảm ra một phần riêng thay vì đã ghép chung với Hành ấm, tách Ký ức ra khỏi Thức ấm, phân tích cái Chú Ý như là một biểu hiện quan trọng... Chúng tôi cũng mạnh dạn đặt thẳng vấn đề siêu hình thay vì từ chối hoặc che lấp. Tưởng ấm không còn nhiều công dụng nữa mà dường như trở nên vướng bận hơn. Một số hiện tượng được giải thích khác hơn...

Đôi khi chúng tôi nghĩ lý thuyết về cơ cấu Năm Ấm giống như một môn tâm lý học của Phật giáo trong đó các Ấm ảnh hưởng qua lại lẫn nhau rất chặt chẽ. Người đã hiểu qua khái niệm Năm Ấm sẽ dễ dàng học Duy Thức về sau. Hơn nữa, hiểu được Năm Ấm, chúng ta hiểu được con đường tu hành Thiền định sẽ đi qua những giai đoạn nào, sẽ gặp những khó khăn nào, và cái đích cuối cùng nằm ở đâu để không bị lạc lối. Lý thuyết Năm Ấm cũng giúp chúng ta giải thích một số hiện tượng lạ của con người và thế giới như hiện tượng mộng du, xuất hồn, nội công...

Chúng tôi thành thật xin lỗi về những sửa đổi khá nhiều so với lần biên soạn trước, nhưng dù sao muộn vẫn còn hơn không, dù sao sự phục thiện vẫn luôn luôn cần thiết.

 Nếu những điều được viết trong đây có đem lại một phần nào lẽ phải và ích lợi, công đức này sẽ thuộc về những vị Thầy đã dạy dỗ chúng tôi, những huynh đệ đã yêu mến đùm bọc chúng tôi, những cư sĩ đã ủng hộ chúng tôi, và thuộc về tất cả chúng sinh trong pháp giới.

NamMô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật

                   Phật Quang, mùa hạ năm Bính Tý

                                                                              Tỳ kheo CHÂN QUANG

 

MỤC LỤC

 

Lời nói đầu

Dẫn nhập

Năm Ấm là gì?

Phần I: Định nghĩa

          1. Sắc ấm

          2. Thọ ấm

          3. Tưởng ấm

          4. Hành ấm

          5. Thức ấm

6. Tình cảm

7. Ký ức

8. Sự chú ý

Phần II: Cấu trúc siêu hình

          1. Trường không gian tâm linh

          2. Linh hồn

          3. Sau khi chết

          4. Vào thai mới

          5. Cõi giới siêu hình

Phần III: Những hiện tượng liên quan giữa năm ấm.

          1. Mộng báo điềm

          2. Linh cảm

          3. Đồng cốt

          4. Mộng du

          5. Nội công

          6. Hiện tượng DZUNA

          7. Thôi miên

8. Bùa chú

9. Ma - Phi nhân - Atula

10. Xuất hồn

11. Tiếng nói bên tai

12. Ngủ là gì

13. Phước, trực giác, uy lực

14. Ma túy

15. Kinh huyệt

16. Bệnh tâm thần kinh

17. Nhớ tiền kiếp

Phần IV: Năm ấm với quá trình tu tập

          1. Bề mặt ngã chấp

          2. Vượt sắc ấm

          3. Vượt thọ ấm

          4. Vượt tưởng ấm

          5. Vượt hành ấm

          6. Nhập bản thể thuyệt đối (Vượt thức ấm)

          7. Xuất nhập định là gì

          8. Lậu tận thông

          9. Làm chủ sinh tử

Phần V: Chỉ có một đạo Phật

Phụ lục

Các sách khác thuộc Nghiên Cứu - Khảo Luận

Phật Giáo Trung Quốc
Phật Giáo Trung Quốc
Phật giáo Miến Điện
Phật giáo Miến Điện
Phật giáo Đại Hàn
Phật giáo Đại Hàn
Thử luận về những cống hiến của HT. Tuyên Hóa đối với nền Phật học
Thử luận về những cống hiến của HT. Tuyên Hóa đối với nền Phật học
Luận lý và tư tưởng trong huyền thoại
Luận lý và tư tưởng trong huyền thoại
Phật giáo Nam Tông tại Đông Nam Á
Phật giáo Nam Tông tại Đông Nam Á
Phật Giáo Tích Lan
Phật Giáo Tích Lan
Khoa học và sự tái sinh theo nhà Phật
Khoa học và sự tái sinh theo nhà Phật
Phật pháp
Phật pháp
Ngôn ngữ Thiền thư pháp Thiền
Ngôn ngữ Thiền thư pháp Thiền
Phật giáo Nga
Phật giáo Nga
Lối về Sen nở
Lối về Sen nở