Tìm Sách

Kinh sách 經 册 >> 四分律比丘戒本


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : 四分律比丘戒本
 • Tác giả : 文殊講堂僧衆校訂,標點,注音,略釋; 慧律法師編審, 鑑定
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Hoa văn
 • Số trang : 87
 • Nhà xuất bản : 高雄 鴻顺彩色印刷製版公司
 • Năm xuất bản : 1997
 • Phân loại : Kinh sách 經 册
 • MCB : 12010000000631
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

四分律比丘戒本

Tứ phần  luật tỳ kheo giới bổn

Các sách khác thuộc Kinh sách 經 册

心經集註 Tâm kinh tập chú
心經集註	Tâm kinh tập chú
心經
心經
菩提道次第廣論
菩提道次第廣論
印顺導師的思想與學問
印顺導師的思想與學問
景德傳燈錄
景德傳燈錄
佛說大乘無量壽莊嚴
佛說大乘無量壽莊嚴
舍 利 弗 啊 毘 曇 論 的 研 究
舍 利 弗 啊 毘 曇 論 的 研 究
四分比丘尼戒本講義
四分比丘尼戒本講義
四分律含註戒本疏行宗記
四分律含註戒本疏行宗記
四分律行事鈔资持記
四分律行事鈔资持記
四分羯磨疏濟緣記
四分羯磨疏濟緣記
戒學淺談
戒學淺談