Tìm Sách

Kinh sách 經 册 >> 四分律比丘戒本


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : 四分律比丘戒本
 • Tác giả : 文殊講堂僧衆校訂,標點,注音,略釋; 慧律法師編審, 鑑定
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Hoa văn
 • Số trang : 87
 • Nhà xuất bản : 高雄 鴻顺彩色印刷製版公司
 • Năm xuất bản : 1997
 • Phân loại : Kinh sách 經 册
 • MCB : 12010000000631
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

四分律比丘戒本

Tứ phần  luật tỳ kheo giới bổn

Các sách khác thuộc Kinh sách 經 册

入中論釋
入中論釋
入中論頌講記
入中論頌講記
大乘止觀法門釋要
大乘止觀法門釋要
大乘止觀釋要
大乘止觀釋要
摩訶止觀
摩訶止觀
大乘止觀述記
大乘止觀述記
入中論善顯密意疏- 入中論講記
入中論善顯密意疏- 入中論講記
顯楊聖教論
顯楊聖教論
淨宗經論合刊
淨宗經論合刊
成唯識論-Thành duy thức luận
成唯識論-Thành duy thức luận
大乘止觀法門之研究
大乘止觀法門之研究
摩訶止觀 Ma ha chỉ quán
摩訶止觀	Ma ha chỉ quán