Tìm Sách

Kinh sách 經 册 >> 律學講錄卅三種合訂本


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : 律學講錄卅三種合訂本
 • Tác giả : 弘一大師
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Hoa văn
 • Số trang : 298
 • Nhà xuất bản : 台北 福智之聲出版社
 • Năm xuất bản :
 • Phân loại : Kinh sách 經 册
 • MCB : 12010000000564
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

律學講錄卅三種合訂本

Luật học giảng lục tạp tam chủng hợp đính bổn

Hoằng nhất đại sư

Các sách khác thuộc Kinh sách 經 册

戒學淺談 Giới học thiển đàm
戒學淺談 Giới học thiển đàm
四分律藏
四分律藏
戒律全書
戒律全書
護生戒殺聖典彙編
護生戒殺聖典彙編
戒殺的宣言
戒殺的宣言
楞嚴經寳鏡疏
楞嚴經寳鏡疏
首楞嚴經觀世音菩薩耳根員通章舉要
首楞嚴經觀世音菩薩耳根員通章舉要
首楞嚴經長水疏
首楞嚴經長水疏
楞嚴咒、大悲咒、十小咒
楞嚴咒、大悲咒、十小咒
楞嚴經清淨明誨章親聞記
楞嚴經清淨明誨章親聞記
大佛頂首楞嚴經清淨明誨章講記
大佛頂首楞嚴經清淨明誨章講記
大佛頂首楞嚴經直解
大佛頂首楞嚴經直解