Tìm Sách

Kinh sách 經 册 >> 佛遺教經解


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : 佛遺教經解
 • Tác giả : 浄空法師
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Hoa văn
 • Số trang : 71
 • Nhà xuất bản : 台北 菩提念佛會
 • Năm xuất bản : 1982
 • Phân loại : Kinh sách 經 册
 • MCB : 12010000000932
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

佛遺教經解,  四十二章經解,  八大人覺經解合訂本

Phật di giáo kinh giải; Tứ thập nhj chương kinh giải; Bát đại nhân giác kinh hiệp đính bổn

Các sách khác thuộc Kinh sách 經 册

百 喻 經
百 喻 經
佛說四十二章經新疏
佛說四十二章經新疏
大乘本生心地觀經講記
大乘本生心地觀經講記
四十二章講記佛學淺釋合刊
四十二章講記佛學淺釋合刊
雜阿含經論會編
雜阿含經論會編
佛光大藏經
佛光大藏經
法句譬喻經今譯淺說
法句譬喻經今譯淺說
淵鑑類函
淵鑑類函
佛教各宗大意
佛教各宗大意