Tìm Sách

Kinh sách 經 册 >> 大乘淨宗劇本歸元鏡


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : 大乘淨宗劇本歸元鏡
 • Tác giả : 智達
 • Dịch giả : 沙門智達拈頌;第子德日閱錄;法師淨空敬題
 • Ngôn ngữ : Chinese
 • Số trang : 239
 • Nhà xuất bản : 台北 世樺印刷企業有限公司
 • Năm xuất bản : 1998
 • Phân loại : Kinh sách 經 册
 • MCB : 1210000001158
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

大乘淨宗劇本歸元鏡

Đại thừa tịnh tông kịch bổn quy nguyên cảnh

沙門智達拈頌;第子德日閱錄;法師淨空敬題

 

Các sách khác thuộc Kinh sách 經 册

心經集註 Tâm kinh tập chú
心經集註	Tâm kinh tập chú
心經
心經
菩提道次第廣論
菩提道次第廣論
印顺導師的思想與學問
印顺導師的思想與學問
景德傳燈錄
景德傳燈錄
佛說大乘無量壽莊嚴
佛說大乘無量壽莊嚴
舍 利 弗 啊 毘 曇 論 的 研 究
舍 利 弗 啊 毘 曇 論 的 研 究
四分比丘尼戒本講義
四分比丘尼戒本講義
四分律含註戒本疏行宗記
四分律含註戒本疏行宗記
四分律行事鈔资持記
四分律行事鈔资持記
四分羯磨疏濟緣記
四分羯磨疏濟緣記
戒學淺談
戒學淺談