Tìm Sách

Kinh sách 經 册 >> 阿彌陀經疏鈔演義


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : 阿彌陀經疏鈔演義
 • Tác giả : 袾宏沙門
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Chinese
 • Số trang : 699
 • Nhà xuất bản : 台北 財團法人佛陀 教育 基金會
 • Năm xuất bản : 民國87
 • Phân loại : Kinh sách 經 册
 • MCB : 1210000001467
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

阿彌陀經疏鈔演義

A di đà kinh sớ sao diễn nghĩa

Các sách khác thuộc Kinh sách 經 册

楞嚴經剛要
楞嚴經剛要
大佛頂首楞嚴經講義
大佛頂首楞嚴經講義
大佛頂首楞嚴經講義
大佛頂首楞嚴經講義
大悲蓮華經
大悲蓮華經
造像量度經
造像量度經
大佛頂首楞嚴經
大佛頂首楞嚴經
譯淺嚴楞 (全)
譯淺嚴楞 (全)
楞嚴淺譯
楞嚴淺譯
大悲心陀羅尼輔注
大悲心陀羅尼輔注
阿難問事佛吉凶經
阿難問事佛吉凶經
楞嚴經 觀 世音菩薩; 二十四年通成道品
楞嚴經 觀 世音菩薩; 二十四年通成道品
大佛頂首楞嚴經
大佛頂首楞嚴經