Tìm Sách

Văn Hóa Phương Đông >> Khí công và y học hiện đại


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Khí công và y học hiện đại
 • Tác giả : Ngô Gia Hy, Bùi Lưu Yêm và Ngô Gia Lương
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 822
 • Nhà xuất bản : Đồng Nai
 • Năm xuất bản : 1995
 • Phân loại : Văn Hóa Phương Đông
 • MCB : 1210000009736
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

KHÍ CÔNG VÀ Y HỌC HIỆN ĐẠI

Giáo sư Thạc sĩ Ngô Gia Hy

Bùi Lưu Yêm và Ngô Gia Lương

Nhà xuất bản Đồng Nai

LỜI MỞ ĐẦU

Sau khi, cùng ông Bùi Lưu Yêm, cho xuất bản cuốn sách “Khí công – sức khỏe và điều trị” (1988-1989), chúng tôi có dịp, trao đổi kinh nghiệm với các nhà khí công trong và ngoài nước, cũng như tham khảo nhiều tài liệu về khí công, nhất là của Trung quốc, Pháp.

Ngoài ra, trong quá trình tập luyện và hướng dẫn tập khí công cho những người đã thành thạo về Yoga, Thái Cực quyền, Nhu đạo tại Phillippin, Canada, Pháp, Việt Nam chúng tôi đã học hỏi thêm được nhiều kinh nghiệm, nên thấy cần thiết cho xuất bản sách “Khí công và y học hiện đại”này.

Cuốn sách nhằm các mục tiêu sau:

1/ Trình bày khí công dưới nhãn quan khoa học:

Y học Đông phương với Dịch lý là cơ sở và y học hiện đại với những hiện tượng sinh học. Trong lãnh vực khí công, hai nền y học có rất nhiều điểm tương đồng, và đã giúp chúng tôi hiểu biết về khí công sâu rộng hơn, để lấy đấy làm tiền đề cho nghiên cứu khoa học.

2/ Bàn sâu vào những chương:

-          Lịch sử và nguồn gốc của khí công và những trường phái xưa và nay.

-          Tính chất của khí và các loại khí

-          Các kinh mạch và Đan điền, nhất là ba Đan điền Tinh-Khí-Thần.

-          Các phủ tạng và tác dụng của Khí công

-          Phương pháp vận khí vào phủ tạng, kinh mạch, huyệt châm cứu, nhất là vòng Tiểu chu thiên và Đại chu thiên.

-          Tác dụng của Khí công trong điều trị với mối tương quan với nhịp sinh học của vũ trụ và con người.

3/ Giới thiệu một số phương pháp khí công kinh điển, hoặc đang được phổ biến rộng rãi ở các nước.

4/ Giải thích tác dụng của khí công bằng y học hiện đại trong việc bảo vệ sức khỏe và điều trị mà không quên nền tảng y lý đông phương.

Ước mong rằng , cuốn sách này phối hợp với cuốn “Khí công – sức khỏe và điều trị”sẽ giúp các bạn tập luyện có hiệu quả hơn.

Chúng tôi không bao giờ quên công sức của ông Bùi Lưu Yêm mà hiện nay chúng tôi không liên lạc được trong công việc soạn thảo cuốn “Khí công – sức khỏe và điều trị”. Chúng tôi cũng chân thành cảm tạ Bác sĩ Ngô Mạnh Sơn đã giúp chúng tôi rất nhiều ý kiến quý báu để cuốn sách này thêm phần hoàn hảo.

                                                                               Ngô Gia Hy

                                                                              Tháng 5/ 1994

MỤC LỤC

Lời mở đầu                                                                                                                          

                       PHẦN I: CƠ SỞ CỦA KHÍ CÔNG                                                           

Chương 1: Cơ sở Đông y của khí công                                                                                

                       Mục 1: Lịch sử của Khí công                                                                       

                       Mục 2: Khí và các loại khí                                                                           

                       Mục 3: Tinh – Khí- Thần và các đan điền                                                   

                       Mục 4: Phủ - Tạng và chức năng, tác dụng của khí công                            

                       Mục 5: Các kinh mạch : đường đi và nhịp vận hành                                   

 Chương 2: Cơ sở dịch lý của khí công                                                                                 

                       Mục 1: Thuyết Thái cực và Âm dương                                                       

                       Mục 2: Thuyết Ngũ hành                                                                             

                       Mục 3: Nhịp sinh học của vũ trụ và con người                                            

                       Mục 4: Cái nhìn toàn thể về vũ trụ và con người

 Chương 3: Cơ sở Tây y của khí công                                                   

                       Mục 1: Tác dụng của khí công vào hệ hô hấp                                             

                       Mục 2: Tác dụng của khí công vào tim mạch và máu                                  

                       Mục 3: Tác dụng của khí công và hệ tiêu hóa                                             

                       Mục 4: Tác dụng của khí công vào thận                                                      

                       Mục 5: Tác dụng của khí công vào hệ sinh dục                                           

                       Mục 6: Tác dụng của khí công vào hệ thần kinh                                         

                       Mục 7: Tác dụng của khí công vào tâm thần và tâm thức                            

                       Mục 8: Tác dụng của khí công vào giấc ngủ                                               

                       Mục 9: Tác dụng của khí công vào hệ nội tiết                                             

                       Mục 10: Tác dụng của khí công vào chuyển hóa cơ bản                             

                       Mục 11: Tác dụng của khí công vào tổng thể                                              

                       Mục 12: Tác dụng của khí công vào phẩm chất con người                         

                       PHẦN II: PHƯƠNG PHÁP KHÍ CÔNG                             

Chương 4: Đại cương về tập luyện khí công                                                                       

                       Mục 1: Những nguyên tắc cơ bản trong tập luyện khí công                        

                       Mục 2: Điều kiện công phu                                                                         

                       Mục 3: Nghi thức công phu                                                                         

                       Mục 4: Hiệu ứng phụ của khí công                                                             

Chương 5: Ba cột trụ của Khí công                                                                                     

                       Mục 1: Điều thân và thư giãn                                                                      

                       Mục 2: Điều tức                                                                                           

                       Mục 3: Điều tâm và tập trung tư tưởng                                                        

Chương 6: Vận khí phối hợp với động tác kinh điển                                                         

                       Mục 1: Tổng quát về vận khí                                                                       

                       Mục 2: Luyện đan điền                                                                                

                       Mục 3: Thất pháp vận khí                                                                            

                       Mục 4: Đạo dẫn Khí công                                                                           

                       Mục 5: Ngũ cầm khí                                                                                    

                       Mục 6: Bát đoạn cẩm                                                                                   

                       Mục 7: Lực tự khí huyết                                                                              

Chương 7: Thở nội tạng và vùng của cơ thể                                                                       

                       Mục 1: Thở nội tạng                                                                                    

                       Mục 2: Thở vùng của cơ thể                                                                        

 Chương 8: Vận khí trên kinh mạch                                                                                     

                       Mục 1: Phương pháp vận khí trên 12 kinh                                                  

                       Mục 2: Vận khí trên kỳ kinh bát mạch                                                         

                       Mục 3: Luyện vòng Âm dương hay Tiểu chu thiên                                     

                       Mục 4: Luyện vòng Đại chu thiên                                                               

                       Mục 5: Vận khí vào các đại huyệt của Nhâm Đốc mạch                             

Chương 9: Luyện nội lực và nội công                                                                                  

                       Mục 1: Luyện nội lực                                                                                   

                       Mục 2: Nội công                                                                                          

Chương 10: Luyện Tinh Khí Thần                                                                                      

                       Mục 1: Luyện Tinh                                                                                      

                       Mục 2: Luyện Khí                                                                                        

                       Mục 3: Luyện Thần                                                                                     

                       Mục 4: Tam điền quy nguyên                                                                      

                       Mục 5: Tam hoa tụ đỉnh                                                                               

Chương 11: Khí công thượng thừa                                                                                      

Chương 12: Xoa bóp trong Khí công                                                                                  

                       PHẦN III: KHÍ CÔNG LIỆU PHÁP                                    

Chương 13: Nguyên nhân sinh bệnh theo Đông y và công dụng của Khí công              

Chương 14: Hen suyễn và Khí công                                                                                    

Chương 15: Bệnh tim mạch và Khí công                                                                            

                       Mục 1: Loạn nhịp tim và Khí công                                                              

                       Mục 2: Cao huyết áp và Khí công                                                               

Chương 16: Bệnh tâm thần và Khí công                                                                             

                       Mục 1: Khí công – Một tâm lý liệu pháp                                                     

                       Mục 2: Bệnh tâm thần do môi sinh và Khí công                                          

Chương 17: Một số bệnh thông thường và Khí công                                                         

Chương 18: Lão hóa và Khí công                                                                                        

                           PHỤ LỤC                                                                                                   

   Phụ lục 1: Y đức và Khí công                                                                                               

Phụ lục 2: Thuật ngữ khí công                                                                                             

Phụ lục 3: Một ít thông số về sinh lý và sinh hóa trong các phương pháp thở                            

Tài liệu tham khảo

Các sách khác thuộc Văn Hóa Phương Đông

Mạnh Tử Quốc Văn Giải Thích
Mạnh Tử Quốc Văn Giải Thích
Lão Tử Đạo đức kinh
Lão Tử Đạo đức kinh
Dưỡng sinh cho mọi người
Dưỡng sinh cho mọi người
Lịch sử Triết học Đông Phương
Lịch sử Triết học Đông Phương
Nam Hoa Kinh
Nam Hoa Kinh
Chu Dịch ứng dụng vào thời đại
Chu Dịch ứng dụng vào thời đại
Thiền và Hoa Đạo
Thiền và Hoa Đạo
Rung động thư giản với năng lượng cảm xạ học
Rung động thư giản với năng lượng cảm xạ học
Tự do đầu tiên và cuối cùng
Tự do đầu tiên và cuối cùng
Tinh hoa xử thế
Tinh hoa xử thế
Truyện ngụ ngôn Ấn Độ PANCHATANTRA
Truyện ngụ ngôn Ấn Độ PANCHATANTRA
Truyện cổ dân gian Ấn Độ
Truyện cổ dân gian Ấn Độ