Tìm Sách

Tự Điển-Từ Điển >> The Seeker's Glossary of Buddhism


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : The Seeker's Glossary of Buddhism
 • Tác giả : Minh Thành
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Anh
 • Số trang : 997
 • Nhà xuất bản : The Corporate Body of the Buddha Educational FoundationTaiwan
 • Năm xuất bản : 1998
 • Phân loại : Tự Điển-Từ Điển
 • MCB : 162
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

The Seeker's Glossary of Buddhism

Sutra Translation Committe of the United States and Canada

Minh Thành  MA, MBA Bodhisattva in Percepts

revised- edited

Các sách khác thuộc Tự Điển-Từ Điển

Buddhist Dictionary
Buddhist Dictionary