Tìm Sách

Văn Hóa -Văn Học Việt Nam >> Nguyễn Đình Chiểu toàn tập - tập II


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Nguyễn Đình Chiểu toàn tập - tập II
 • Tác giả : Ca Văn Thỉnh-Nguyễn Sỹ Lâm-Nguyễn Thạch Giang
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 457
 • Nhà xuất bản : Đại Học và Trung Học chuyên nghiệp
 • Năm xuất bản : 1982
 • Phân loại : Văn Hóa -Văn Học Việt Nam
 • MCB : 1201000006525
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU TOÀN TẬP– TÂP II

CA VĂN THỈNH,NGUYỄN SỸ LÂM, NGUYỄN THẠCH GIANG

 (Biên khảo và chú giải) (457 trang)

NXB ĐẠI HỌC VÀ TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP

MỤC LỤC

                                                           Tập II

                                                     THƠ – VĂN TẾ

Lời dẫn

A.     LỊCH SỬ VĂN BẢN

B.     XỬ LÝ VĂN BẢN

* Thơ – Văn tế

1.                 Lăng mẫu tống sứ

2.                 Đơn đao phó hội

3.                 Dạ cẩm trướng trung

4.                 Bài cống điếu Hạng Võ

5.                 Vương lăng biếm Trần Bình

6.                 Thất Kinh Châu

7.                 Chiêu Quân xuất tái

8.                 Trời bão

9.                 Mưa dầm thi

10.            Nước lụt thi

11.            Con dê thi

12.            Vịnh Tiêu sương mã thi

13.            Thảo thử hịch

14.            Biệt cố nhơn thi

15.            Chạy giặc thi

16.            Đưa chồng thi

17.            Ký bảo đệ thơ

18.            Tế Cần Giuộc sĩ dân trận vong văn

19.            Điếu Trương tướng quân liên hoàn thập nhị thủ

20.            Điếu trượng tướng quân văn

21.            Lục Tỉnh sĩ dân trận vong văn

22.            Tự thuật

NGƯ TIỂU VẤN ĐÁP NHO Y DIỄN CA

·        Lời dẫn

A.   LỊCH SỬ VĂN BẢN

·        Bốn hán nôm dẫn trong bàn Tân Việt, Saigon 1952:

1.     Bản của ông Huyện Hàm Sắc

2.     Bản của ông Nguyễn Đình Chiêm

3.     Bản của ông Nguyễn Văn Tri

4.     Bản của ông Huyện Hàm Đức

·        Hai bản Quốc ngữ

1.     Bản Tân Việt

2.     Bản Văn hóa 1957, Bản văn học 1963

·        Bản ZfD

B.   XỬ LÝ VĂN BẢN

C.   PHÂN ĐOẠN

Vị trí các bài thơ có đánh số La Mã  trong Ngư Tiểu văn đáp nho y diên ca

Sơn tinh dung dược tâm pháp

Trích yếu âm dương biện luận

·        Ngư Tiểu Vấn đáp nho y diễn ca

·        Giải nghĩa từ ngữ Ngư Tiểu vấn đáp nho y diên ca

Phần thứ ba

     PHỤ LỤC

Ngữ vựng Nguyễn Đình Chiểu Toàn tập

Niên Phổ Nguyễn Đình Chiểu

Phụ bản

                  I.      Tế Cần Giuộc  sĩ dân trận vong văn

                  II.      Điếu Ba tri đốc Binh Phan công trận vong thập thủ

                  III.      Lục Tỉnh sĩ dân trận vong văn

                  IV.      Trang bia bản ZfD Ngư Tiều vấn đáp nho y diễn ca

                  V.      Trang đầu bài Sưu tinh dụng được tâm pháp tự truyện

                  VI.      Trang đầu bản ZfD Ngư Tiều vấn đáp nho y diễn ca.

Các sách khác thuộc Văn Hóa -Văn Học Việt Nam

Cung oán ngâm khúc
Cung oán ngâm khúc
Di tích lịch sử văn hóa Việt Nam
Di tích lịch sử văn hóa Việt Nam
TRuyện Kiều văn xuôi dành cho người trẻ
TRuyện Kiều văn xuôi dành cho người trẻ
Thơ vịnh Kiều
Thơ vịnh Kiều
Kim Van Kieu (English Translation)
Kim Van Kieu (English Translation)
Kim Vân Kiều Tome II
Kim Vân Kiều Tome II
Văn hóa tín ngưỡng và thực hành tôn giáo người Việt tập I
Văn hóa tín ngưỡng và thực hành tôn giáo người Việt tập I
Hoàng Như Mai văn tập
Hoàng Như Mai văn tập
Ức Trai thi tập
Ức Trai thi tập
Kim Vân Kiều
Kim Vân Kiều
Nhà văn Việt Nam hiện đại – Chân Dung và Phong Cách
Nhà văn Việt Nam hiện đại – Chân Dung và Phong Cách