Tìm Sách

Nghiên Cứu - Khảo Luận >> Thức Ăn Của Bồ Tát


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Thức Ăn Của Bồ Tát
 • Tác giả : Shabkar Tsogdruk Rangdrol
 • Dịch giả : Diệu Nguyệt, Tâm Bảo Đàn, Konchog sherab Drolma
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 179
 • Nhà xuất bản : Hồng Đức
 • Năm xuất bản : 2013
 • Phân loại : Nghiên Cứu - Khảo Luận
 • MCB : 12010000011778
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Thức Ăn Của Bồ Tát

Food of Bodhisattvas

Giáo Lý Của Đạo Phật Về Sự Từ Bỏ Ăn Thịt

Shabkar Tsogdruk Rangdrol

 

Diệu Nguyệt

Tâm Bảo Đàn

Konchog sherab Drolma

Chuyển ngữ

 

NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC

 

            Food of bodhisattvas

          Tác giả: Shabkar Tsogdruk Rangdrol

          Thức Ăn Của Bồ Tát

 

Diệu Nguyệt

Tâm Bảo Đàn

Konchog sherab Drolma

đồng chuyển Việt ngữ

Võ Huệ Nguyên hiệu đính

Tâm Bảo Đàn trình bày bìa sách

 

Nguyên bản tiếng Anh

Shambhala

Boston& London

Ấn hành năm 2004

 

Padmakara Translation Group

Chuyển từ Tạng-ngữ sang Anh-ngữ

@ 2004 by Padmakara Translation Group

ISBN 1-59030-116-1

 

Bản tiếng Việt được giấy phép chuyển dịch của nhóm

Padmakara Translation Group cấp vào năm 2005

@ 2013 Viet Nalanda Foundation

ISBN 978-937175-004-7

 

Ấn bản tiếng Việt 2013 được các đạo hữu tại Việt Nam phát tâm

Tái bản với sự đồng thuận của Viet Nalanda Foundation

 

 

Nguyên hồi hướng tất cả công đức

đến quả vị Giác Ngộ của tất cả chư Đạo Sư

của tất cả các dòng truyền thừa

cùng toàn thể

pháp giới chúng sinh...

Lời Giới thiệu

Pema Wangyal

Tôi thật vô cùng vui sướng khi Nhóm Dịch Thuật Padmakara (Padmakara Translation Group) đã hoàn thành công việc chuyển ngữ những trang sách quý báu này. Đại sư Shabkar đã vạch rõ cho chúng ta thấy rằng thú vật, côn trùng, và ngay cả loài tôm cua, sò hến cũng chính là pháp giới chúng sinh. Vì tất cả các loài này cũng biết trân quý mạng sống và có nhiều xúc giác, nên chúng ta phải hết sức tôn trọng chúng, không khác gì tôn trọng loài người.

Nếu chúng ta tự coi chúng ta là những người Phật tử đang bước đi trên con đường tu theo truyền thống Đại Thừa... Nếu chúng ta có ước nguyện sống xứng đáng với những giáo huấn của Đức Phật thì bằng mọi giá, chúng ta phải nhất quyết tránh xa việc hãm hại bất cứ một chúng sanh nào, dù là trực tiếp hay gián tiếp. Điều này đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong những trang sách quý báu này [của đại sư Shabkar]. Điều đó cũng có nghĩa là chúng ta không thể tự tay sát hại hay hành hạ những chúng sinh này, mà cũng không thể xúi đẩy người khác tham dự vào việc sát hại hay hành hạ chúng.

Khi chúng ta bước chân vào con đường Đạo, chúng ta nguyện xin quy y Tam Bảo, ngưỡng mong chư Phật và chư Bồ-Tát chứng giám cho chúng ta. Chúng ta đã lập đi lập lại các giới nguyện và nói rằng, "Nương nơi Tam Bảo, con nguyện không bao giờ hãm hại bất cứ một chúng sinh nào". Thật là vô cùng khó khăn nếu chúng ta giả vờ không biết là mình đã thốt lên lời nguyện như vậy, và cũng thật khó khăn vô cùng nếu chúng ta cố tình diễn giải một cách sai lạc các ngôn từ vốn quá rõ ràng minh bạch của lời nguyện kia.

Và do đó, ước nguyện của tôi không gì khác hơn là cầu xin cho chúng ta phát khởi lòng yêu thương và từ bi đối với tất cả chúng sinh, đối với bất cứ chúng sinh nào cũng giống như đối với những đứa con yêu mến của chính mình.

Các sách khác thuộc Nghiên Cứu - Khảo Luận

Phật Giáo Miến Điện
Phật Giáo Miến Điện
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Nghiệp và kết quả
Nghiệp và kết quả
Năm Ấm là gì?
Năm Ấm là gì?
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Câu chuyện triết học
Câu chuyện triết học
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Thế giới quan Phật giáo
Thế giới quan Phật giáo
Triết-lý nhà Phật
Triết-lý nhà Phật
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh