Tìm Sách

Nghiên Cứu - Khảo Luận >> Đạo Phật hiện đại hóa


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Đạo Phật hiện đại hóa
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 145
 • Nhà xuất bản : Văn Hoá Thông Tin
 • Năm xuất bản : 2008
 • Phân loại : Nghiên Cứu - Khảo Luận
 • MCB : 120100000011884
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

ĐẠO PHẬT HIỆN ĐẠI HÓA

THÍCH NHẤT HẠNH

NHÀ XUÁT BẢN VĂN HÓA THÔNG TIN

 

MỤC LỤC

Chương 1:Vấn đề hiện đại hóa

Chương 2:Những tu viện thể nhập

Chương 3:Những nguyên lý làm nền tảng

Chương 4:Đạo Phật trong các lĩnh vực sinh hoạt

I. Trong lĩnh vực tín ngưỡng

II. Trong lĩnh vực văn học nghệ thuật

Chương 5: Đạo Phật trong các lĩnh vực sinh hoạt

III. Trong lĩnh vực giáo dục

IV. Trong lĩnh vực kinh tế và xã hội

Chương 6:Những dòng tu tiếp hiện

Kết luận

Các sách khác thuộc Nghiên Cứu - Khảo Luận

Phật Giáo Miến Điện
Phật Giáo Miến Điện
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Nghiệp và kết quả
Nghiệp và kết quả
Năm Ấm là gì?
Năm Ấm là gì?
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Câu chuyện triết học
Câu chuyện triết học
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Thế giới quan Phật giáo
Thế giới quan Phật giáo
Triết-lý nhà Phật
Triết-lý nhà Phật
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh