Tìm Sách

Kinh sách 經 册 >> 優婆塞戒經講錄


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : 優婆塞戒經講錄
 • Tác giả : 太虛大師
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Hoa văn
 • Số trang : 293
 • Nhà xuất bản : 台北 財團法人佛陀教育基金會
 • Năm xuất bản : 1992
 • Phân loại : Kinh sách 經 册
 • MCB : 12010000000690
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

優婆塞戒經講錄

Ưu bà tắt giới kinh giảng lục

Các sách khác thuộc Kinh sách 經 册

般若波羅宓多心經要解
般若波羅宓多心經要解
摩訶般若波羅宓經
摩訶般若波羅宓經
仁王護國般若波羅宓多經
仁王護國般若波羅宓多經
仁王護國般若波羅宓多經
仁王護國般若波羅宓多經
般若花
般若花
般若波羅宓多心經講記-
般若波羅宓多心經講記-
般若波羅宓多心經講記
般若波羅宓多心經講記
仁王護國般若波羅宓多經疏
仁王護國般若波羅宓多經疏
大般若經綱要
大般若經綱要
般若波羅宓多心經非台頌解
般若波羅宓多心經非台頌解
般若心經劙解
般若心經劙解
讀易簡說
讀易簡說