Tìm Sách

Nghiên Cứu - Khảo Luận >> Triết Học Thế Thân

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Triết Học Thế Thân
 • Tác giả : Lê Mạnh Thát
 • Dịch giả : Đạo Sinh
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 506
 • Nhà xuất bản : NXB Tổng Hợp TP. HCM
 • Năm xuất bản : 2005
 • Phân loại : Nghiên Cứu - Khảo Luận
 • MCB : 12010000007773
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

TRIẾT HỌC THẾ THÂN

Nguyên tác Anh ngữ: The Philosophy of Vasubandhu

Tác giả: Lê Mạnh Thát

Việt dịch: Đạo Sinh

Nhà xuất bản Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh

 

LỜI TỰA

     Các trang sau đây sẽ bàn đến Thế Thân và triết học của ông, một chủ đề có nhiều tranh luận và nhiều điều rắc rối đến độ ngay cả thân thế của chính Thế Thân cũng bị nghi ngờ. Tuy nhiên, nhìn chung các học giả đều đồng ý xem ông là một triết gia duy tâm và triết học của ông là triết học duy tâm, theo đó “Thức là thực tại duy nhất, không có gì hiện hữu bên ngoài nó”. Thật vậy, nếu như chúng ta mở ra bất kỳ cuốn sách nào về chủ đề lịch sử triết học Ấn Độ, chúng ta có thể thấy ngay rằng Thế Thân thật sự đã được gán cho tính chất như vậy, chủ yếu là dưới tiêu đề Du già duy tâm luận.

     Tuy nhiên sự nghiên cứu của tôi về ông và triết học của ông cho thấy điều ngược lại. Ông không chỉ xem thức là thực tại duy nhất, không có gì hiện hữu ngoài nó, mà còn phủ nhận cả sự hiện hữu của thức. Bắt đầu với câu hỏi tiên khởi về đối tượng của thức có phải chỉ là giả danh, ông đã đi đến kết luận chung cuộc thức chỉ là một cơ cấu qua đó thông tin được xử lý. Vì thế như chính ông đã phát biểu, “thức tuyệt đối không hiện hữu theo cách nó lập thành chính nó qua ngôn ngữ và theo cách nó lập thành đối tượng qua ngôn ngữ”. Nói cách khác, thức tuyệt đối không hiện hữu theo cách nó xử lý thông tin từ thế giới khách quan. Tại sao? Vì thức chỉ là một cơ-cấu-xử-lý-thông-tin, không hơn không kém. Vậy, khi mô tả như thế, điều tất yếu là ta khó có thể xem Thế Thân là triết gia duy tâm và triết học của ông là triết học duy tâm.

     Dĩ nhiên, Thế Thân có phải là triết gia duy tâm và triết học của ông có phải là triết học duy tâm hay không là vấn đề không quá quan trọng. Điều quan trọng là khi đưa ra một quan điểm như thế thì triết học của ông sẽ không được mô tả đúng và như vậy sẽ không được đánh giá đúng, nhất là khi mọi người nhìn chung đều đồng ý rằng triết học Thế Thân đóng một vai trò chủ chốt và quyết định trong chính lịch sử triết học Ấn Độ.

Tác phẩm này là bản dịch luận án tiến sĩ tôi đã đệ trình lên Viện Nghiên Cứu thuộc Đại học Wisconsin ở Madison năm 1974. Lần xuất bản này không có thay đổi nào đáng kể về nội dung. Xin trân trọng gửi đến quý bạn đọc

                   Vạn Hạnh 2003

                                                                                       Lê Mạnh Thát

 

Mục lục:

 

Lời nói đầu

Mục lục

Lời giới thiệu

Lời tựa

 

Chương 1

            NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA TRIẾT HỌC THẾ NHÂN

Chương 2

            THẾ THÂN VÀ TÁC PHẨM

Chương 3

            VỀ NHỮNG GÌ HIỆN HỮU

Chương 4

            MỘT SỐ KẾT QUẢ LUẬN LÝ

Chương 5

            KHẢO SÁT LẠI VỀ SỰ NHẬN BIẾT

Chương 6

            VỀ TỰ BIẾT VÀ BÀN THÊM VỀ CƠ CẤU TỰ BIẾT

Chương 7

            NGÔN NGỮ VỀ NHỮNG GÌ HIỆN HỮU

Chương 8

            MỘT SỐ NHẬN XÉT CUỐI CÙNG

 

Bảng viết tắt

Thư mục

Sách dẫn

Các sách khác thuộc Nghiên Cứu - Khảo Luận

Phật Giáo Miến Điện
Phật Giáo Miến Điện
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Nghiệp và kết quả
Nghiệp và kết quả
Năm Ấm là gì?
Năm Ấm là gì?
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Câu chuyện triết học
Câu chuyện triết học
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Thế giới quan Phật giáo
Thế giới quan Phật giáo
Triết-lý nhà Phật
Triết-lý nhà Phật
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh