Tìm Sách

Nghiên Cứu - Khảo Luận >> Cẩm nang viết Khảo luận Luận văn Luận Án


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Cẩm nang viết Khảo luận Luận văn Luận Án
 • Tác giả : Tiến sĩ Nhật Từ
 • Dịch giả : .
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 199
 • Nhà xuất bản : NXB TP. HCM
 • Năm xuất bản : 2003
 • Phân loại : Nghiên Cứu - Khảo Luận
 • MCB : 120100000010058
 • OPAC : 10058
 • Tóm tắt :

                               LỜI NÓI ĐẦU

Phương pháp nghiên cứu, ngày nay, hơn bao giờ hết, đã trở thành một trong những vấn đề trọng tâm không chỉ của các hoạt động mang tính học đường mà còn của tất cả mọi lãnh vực khác. Làm việc thiếu phương pháp thì thời gian, công sức, năng lực có thể hao tốn rất nhiều nhưng thành quả đạt được chẳng bao nhiêu.

Về phương diện kết quả,  sự thành công của con người có thể nhờ vào sự nỗ lực, phấn đấu trong kiên trì và không gián đoạ . Về phương diện hiệu quả , sự phấn đấu và kiên trì vẫn chưa gọi là đủ. Mức độ thành công tùy thuộc vào rất nhiều phương pháp hay kỹ năng làm việc. Có nỗ lực, kiên trì, bền bỉ theo đuôi mục đích hay không thể đạt được như mong muốn. Vì vậy, phương pháp đóng vai trò vô song trong việc nâng cao hiệu xuất của công việc nói chung, công tác khảo cứu nói riêng.

Nhờ biết phương pháp khảo cứu, nhà nghiên cứu có thể đầu tư thời gian làm việc ít nhưng lại thâu hoạch được thành quả công việc cao. Nhanh-hiệu quả -chất lượng là ba đặc tính của một khảo cứu có phương pháp .

Tại các nước tiên tiến, nhất là các nước chịu ảnh hưởng của hệ thống giáo dục Mỹ, phương pháp nghiên cứu là một trong những bộ môn được đưa vào giảng dạy ở cấp cử nhân. Tại các nước chịu ảnh hưởng của nền giáo dục Anh, phương pháp nghiên cứu chỉ được giới thiệu ở cấp phó tiến sĩ. Nhờ được đào luyện về phương pháp nghiên cứu từ cấp cử nhân, sinh viên ngoại quốc đã bắt đầu dấn thân vào con đường nghiên cứu đúng nghĩa, ở nhóm tuổi trẻ trung đầy sức lực và sáng tạo, để cho ra đời những tác phẩm vô song vô song và bất hủ. Lúc này sinh viên không còn nhe và tin vào những gì thầy cô giáo giảng dạy trên lớp một cách thụ động và không đặt vấn đề như ở cấp trung học trở xuống nữa. Đối với sinh viên nắm vững về phương pháp nghiên cứu, kiến thức hay thông tin của thầy cô giáo cũng chỉ là một trong những nguồn tài liệu tham khảo như bao nhiêu nguồn tài liệu khác. Kiến thức của sinh viên được phát triển và lớn dần cho biết cách tham khảo tài liệu, có phương pháp tư duy và viết một cách độc lập và sáng tạo. Trong khi đó, hệ  thống giáo dục Anh làm cho sinh viên chậm phát triển hơn về phương diện dấn thân vào con đường sáng tác độc lập, so với hệ thống Mỹ, chỉ vì do phương pháp nghiên cứu được giới thiệu quá trễ!

Tại Việt Nam ta, do thiếu tài liệu tham khảo, bộ môn phương pháp nghiên cứu hiếm khi được triển khai ở cấp học cử nhân và cao học một cách chính thức. Thỉnh thoảng có một số trường đưa nó vào giảng dạy ở cấp cao học hoặc phó tiến sĩ. Có lẽ chính vì thế  có quá ít các sáng tác của ta đạt được tiêu chuẩn quốc tế về ba phương diện: phương pháp nghiên cứu, phong cách trình bày và chất lượng nghiên cứu. Trong khi phần lớn tác phẩm  còn lại dù đạt yêu cầu về chất lượng, nhưng không đạt tiêu chuẩn về phương pháp nghiên cứu và cách thức trình bày. Một tác phẩm có nhiều giá trị về phương diện khám phá nhiều vấn đề mới mẻ trong một lĩnh vực nghiên cứu nào đó, nhưng đề xuất quá nhiều lỗi về chính tả, văn phạm, cách trình bày cước chú và thư mục không đúng cách v.v.. sẽ có thể làm cho độc giả khó tánh nghi ngờ về chất lượng nghiên cứu vốn có của nó. Một tác giả chu đáo rõ ràng không thể để cho các thiếu sót này, dù nhỏ nhặt, làm phiền và giảm uy tín chất lượng sáng tác của mình.

Trong chiều hướng đó, quyển sách nhỏ này ra đời với một hy vọng khiêm tốn rằng nó sẽ góp phần nào đó trong việc san bằng các khoảng cách thiếu hụt về phương pháp nghiên cứu tại Việt Nam. Tập sách này nhằm cung cấp cho các bạn sinh viên mới bắt đầu dấn thân vào sự nghiệp nghiên cứu hay cho những người ham thích sáng tác nói chung, những chỉ dẫn cần thiết về các mặc ước mang tính quốc tế về viết tắt, về phép chấm câu, về phép viết hoa và nghiêng , về các bộ phận của một bài thảo luận hay luận án, về cách trình bày các bộ phận đó, về cách đọc vả ghi chép tài liệu, về cách soạn thảo và viết bản thảo, về cách ghi cước chú, về cách trình bày thư mục tham khảo , phần phụ lục , bảng giải thích thuật ngữ, bảng chú dẫn mục từ, và cách biên tập và đánh giá bản thảo trước khi xuất bản. Tác giả mong rằng nó sẽ là người “đầy tớ” trung thành của các bạn sinh viên và nghiên cứu sinh.

Để cho các vấn đề trình bày được dễ hiểu và dễ sử dụng, tác giả đã chọn cách viết và trình bày “phân chia thành đề mục”, không đặt nặng vấn đề triết lý hay phân tích các nội dung. Tác giả cũng đã ý thức và hạn chế một cách tối đa việc sử dụng các thuật ngữ của khoa học này, ngoại trừ những trường hợp không thể tìm được các từ thông thường khác có ý nghĩa tương đương với chúng .

Tập sách này, thực ra chỉ là một nỗ lực khiêm tốn trong việc đáp ứng những kiến thức mang tính cẩm nang cách viết và soạn thảo bài thảo luận , luận văn và luận án cho các sinh viên mới bắt đầu dấn thân vào nghiên cứu mà chưa có kinh nghiệm. Cho nên , mặc dù tác giả đã có nhiều cố gắng , tập sách vẫn không sao tránh khỏi những hạn chế nhất định. Tác giả mong đón nhận những lời chỉ giáo và góp ý chân tình của các bậc thức giả cũng như người xử dụng sách ,để cho các lần tái bản về sau, nó thật sự xứng đáng đón nhận được niềm tin cậy của quý bạn

GWEYR HALL ( University of Delhi )  Rằm tháng 7 năm 1997                                                 

THÍCH NHẬT TỪ

Cẩn chí

                                        MỤC LỤC

Lời giới thiệu của HT Thích Trí Quảng                                        

Lời nói đầu                                                                                  

CHƯƠNG I                                                                                 

TỔNG LUẬN VỀ NGHIÊN CỨU                                              

Khái niệm về nghiên cứu                                                                  

Khái niệm phương pháp nghiên cứu                                                 

Phân loại nghiên cứu                                                                        

Tiêu chuẩn chung và chuyên môn của nhà nghiên cứu                      

Các loại đề tài nghiên cứu                                                                 

Các phương pháp nghiên cứu                                                           

Nguồn tài liệu nghiên cứu                                                                 

Tiến trình nghiên cứu                                                                       

Các thành phẩm nghiên cứu                                                              

CHƯƠNG II : TIẾN TRÌNH SOẠN THẢO KHẢO LUẬN , LUẬN VĂN VÀ LUẬN ÁN                                  

 Dẫn nhập                                                                                         

 Định nghĩa vấn đề                                                                           

Chọn đề tài                                                                                       

Giới hạn về phạm vi nghiên cứu của đề bài                                       

Lập chương trình làm việc                                                                

Tham kháo tài liệu sơ khởi                                                               

Phác thảo dàn bài sơ bộ                                                                    

Phác thảo thư mục làm việc                                                              

Đọc và ghi chú tài liệu                                                                      

Phân tích tài liệu ghi chép                                                                 

Phác thảo dàn bài chi  tiết                                                                 

Viết bản thảo                                                                                    

CHƯƠNG III

CẤU TRÚC CỦA LUẬN ÁN                                                           

Dẫn nhập                                                                                          

Về phần dẫn nhập                                                                            

Trang bìa                                                                                          

Trang đệm hay trang tựa đề 46

Trang tựa đề                                                                                     

Trang xác nhận hướng dẫn bộ môn                                                  

Camđoan của sinh viên                                                                    

Lời nói đầu                                                                                       

Lời cảm ơn                                                                                       

Bảng mục lục                                                                                   

Các minh họa hay bảng liệt kê                                                          

Bảng viết tắt                                                                                     

Về phần nhân bàn                                                                            

Chương dẫn nhập                                                                             

Các chương nội dung                                                                        

Chương kết luận hay tóm tắt                                                             

Về phần tham khảo                                                                          

Phần phụ chú                                                                                   

Bảng giá thích thuật ngữ                                                                   

Thư mục tham khảo                                                                         

Bảng chú dẫn mục từ                                                                        

CHƯƠNG IV

ĐỀ CƯƠNG LUẬN ÁN VÀ BẢNG TÓM TẮT LUẬN ÁN           

Đề cương luận án                                                                              

Dẫn nhập                                                                                          

Chọn đề tài                                                                                       

Các hợp phần của đề cương luận án                                                  

Ý nghĩa nghiên cứu hay tầm quan trọng của đề tài                            

Điểm qua lịch sử hay văn học đề tài                                                  

Kế hoạch nghiên cứu                                                                        

Cấu trúc chương của luận án                                                             

Thư mục tham khảo                                                                         

Cách trình bày bìa của đề cương luận án                                           

Bảng tóm tắt luận án                                                                         

CHƯƠNG V

CÁCH TÌM TÀI LIỆU TRONG THƯ VIỆN                                     

Dẫn nhập                                                                                          

Chức năng của thư viện                                                                    

Tiêu chí tìm sách                                                                              

Tìm tài liệu qua hệ thống các thư mục chính                                     

Hệ thống phân loại thập phân Dewey                                               

CHƯƠNG VI

CƯỚC CHÚ VÀ HẬU CHÚ                                                             

Định nghĩa cước chú                                                                         

Chức năng của cước chúh và hậu chú                                               

Ưu điềm và khuyết điểm của cước chú và hậu chú                            

Cách đánh số và trình bày của cước chú và hậu chú                          

Các quy định về cước chú và hậu chú                                               

Phong cách trình bày của cước chú và hậu chú chi tiết                      

Phong cách trình bày của cước chúh va hậu chú vắn tắ                      

Các ký hiệu viết tắt trong cước chú và hậu chú                               

Cách dùng vài ký hiệu viết tắt thông dụng                                        

CHƯƠNG VII

PHƯƠNG PHÁP TRÍCH DẪN                                                         

Dẫn nhập                                                                                          

Phân loại trích dẫn                                                                            

Các trường hợp trích dẫn trực tiếp                                                     

Các tiêu chí chung về trích dẫn trực tiếp                                            

Cách trình bày trích dẫn ngắn và dài                                                 

Cách tỉnh lược đoạn trích dẫn                                                           

Cách thêm vào đoạn trích dẫn                                                           

Cách trích dẫn đặc biệt                                                                      

CHƯƠNG VIII

THƯ  MỤC THAM KHẢO                                                               

Định nghĩa thư mục tham khảo                                                         

Tầm quan trọng của thưh mục tham khảo                                         

Chức năng của thư mục tham khảo                                                   

Sự khác nhau giữa thư mục tham khảo và cước chú                          

Các quy định căn bản về thư mục tham khảo                                    

Phân loại thư mục tham khảo                                                           

Cách trình bày thư mục tài liệu gốc không thuộc kinh điển tôn giáo

Và thư mục tác phẩm nghiên cứu                                                      

Cách trình bày thư mục gốc thuộc kinh điển tôn giáo                        

Cách trình bày thư mục nhấn mạnh năm xuất bản                             

Cách soạn thư mục tham khảo về một chủ đề                                   

CHƯƠNG IX

BẢNG VIẾT TẮT                                                                            

Chức năng va phạm vi ứng dụng của bảng viết tắt                            

Phân loại bảng viết tắt                                                                       

Tiêu chí viết tắt                                                                                 

Một số bảng viết tắt mẫu                                                                   

CHƯƠNG X

THỦ TỤC TIẾN SĨ                                                                          

Thủ tục tiến sĩ là gì                                                                           

Các loại văn bằng tiến sĩ                                                                   

Ghi danh vào sổ bộ nghiên cứu sinh                                                 

Hệ thống thi cử của khóa học tiến sĩ                                                 

CHƯƠNG XI

BIÊN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ BẢN THẢO                                        

Biên tập bản thảo                                                                              

Đánh giá bản thảo                                                                             

Đọc bản thảo đã đánh máy                                                               

SÁCH THAM KHẢO                                                                      

Phụ lục sách phật học tiếng Anh tiêu chuẩn về phương pháp nghiên cứu

Các sách khác thuộc Nghiên Cứu - Khảo Luận

Phật Giáo Miến Điện
Phật Giáo Miến Điện
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Nghiệp và kết quả
Nghiệp và kết quả
Năm Ấm là gì?
Năm Ấm là gì?
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Câu chuyện triết học
Câu chuyện triết học
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Thế giới quan Phật giáo
Thế giới quan Phật giáo
Triết-lý nhà Phật
Triết-lý nhà Phật
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh