Tìm Sách

Văn Hóa Phương Đông >> Đạo Vật Lý


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Đạo Vật Lý
 • Tác giả : Fritjof Capra
 • Dịch giả : Phan Hồng Nhật
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 495
 • Nhà xuất bản : NXB Khoa Học và Kỹ Thuật
 • Năm xuất bản : 2009
 • Phân loại : Văn Hóa Phương Đông
 • MCB : 12010000009532
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

ĐẠO VẬT LÝ  ( THE TAO OF PHYSICS )

PHAN HỒNG NHẬT Chuyển ngữ

Tôn Th. Duy ấn tống

 

LỜI GIỚI THIỆU

Có thể nói, bản dịch cuốn “The Tao of Physics” của Fritjof Capra ra tiếng Việt của dịch giả Phan Hồng Nhật là một đóng góp quan trọng cho sự hiểu biết của người Việt về hai phương diện: khoa học tân tiến và tôn giáo huyền nhiệm.

Thật vậy, cuốn “The Tao of Physics”  rất nổi tiếng, từ cuối thập niên 70 tới nay, đã được phổ biến sâu rộng, và cả hai giới khoa học cũng như bình dân đều tán thưởng cuốn sách này. Phản ứng trên thật ra cũng dễ hiểu, vì đây là lầm đầu tiên một Vật lý gia đã dùng thể ngôn từ bình dân dễ hiểu  đưa ra và so sánh những tương đồng giữa những quan niệm mới của môn vật lý  những hạt nhỏ ( particle physics ) và triết lý Đông phương như đạo Bà-la-môn, đạo Lão, và đặc biệt nhất là đạo Phật, để phục vụ đa số quần chúng thông thường. Đa số khoa học gia, vốn xa lạ với các triết lý tôn giáo Đông phương; và đa số quần chúng thông thường vốn có mặc cảm trước những tiến bộ của khoa học, đã đón nhận cuốn sách của Capra với nhiều thiện cảm vì Capra đã đưa ra một cái gì mới lạ ( triết lý tôn giáo Đông phương )lồng trong một cái khung khoa học cho người Âu Mỹ đang muốn biết về những đạo học huyền nhiệm Đông phương, và cùng lúc giới thiệu những tiến bộ khao học có vẻ như tương đồng với những triết lý tôn giáo Đông phương.

Nếu chúng ta quen thuộc với kinh điển Phật giáo thì chúng ta sẽ thấy rằng những quan niệm của Bohm và Capra chẳng qua chỉ một phần của quan niệm “dung thông vô ngại” trong kinh Hoa Nghiêm và đã chậm mất hơn 25 thế kỷ. Bohm và Capra đã thấy được tính tương thông của mọi vật trong thế giới các hạt nhỏ trong khi kinh Hoa Nghiêm đã hiển lộ tính dung thông của sự vật ( thuật ngữ Phật giáo gọi là Vạn pháp ): dung thông giữa các nguyên lý ( Lý do vô ngại pháp giới ): giữa các vật ( Sự vô ngại pháp giới ), giữa các nguyên lý và vật ( Lý sự vô ngại pháp giới), và giữa các vật ( Sự sự vô ngại pháp giới ), trong thuyết về Tứ pháp giới của Đỗ Thuận.

Chúng ta đã thấy, những quan niệm mới, do sự phát triển của khoa học đã bắt buộc các khoa học gia phải quay về đường lối suy nghĩ của Đông phương, hay nói rõ hơn, dùng những quan niệm triết lý Đông phương , đặc biệt là triết lý Phật giáo, để giải thích những dữ kiện khoa học. Trong khi đó, một số người chưa hiểu rõ chân giá trị của Phật giáo, trước những hào quang tiến bộ của khoa học, lại theo con đường ngược lại. tìm cách dùng khoa học để giải thích Phật giáo  với ý định làm tăng uy tín Phật giáo. Cho nên phải nói là chúng ta đã rất may  mắn có được bản dịch  cuốn “ The Tao of Physics”của Fritjof Capra ra tiếng Việt, do dịch giả Phan Hồng Nhật thực hiện.

Việc dịch thuật cuốn sách này là một nỗ lực đáng tán thưởng vì dịch giả đã phải dùng cùng lúc đối diện với hai loại danh từ chuyên môn thuộc hai lãnh vực khác nhau: một thuộc khoa học chính xác, và một thuộc kinh nghiệm tâm lonh huyền nhiệm trong đó văn tự chỉ là phương tiện, nghĩa là, “ nói vậy chứ không phải vậy”. Tôi tin rằng, cuốn sách này sẽ giúp độc giả Việt Nam :

Biết thêm về những tiến bộ của khoa học vật lý, đặc biệt là ngành vật lý các hạt nhỏ ở cấp năng lượng cao.

Hiêu thêm về những triết lý của Phật giáo

Nhận rõ vị thế của khoa học và của Phật giáo, do đó có thể cất bỏ mọi mặc cảm, nếu có , của Phật tử đối với khoa học.

Trước nỗ lực dịch thuật cuốn “The Tao of Physics” của dịch giả Phan Hồng Nhật, tôi cảm thấy thật là vinh dự khi được hân hạnh viết lời giới thiệu. Tôi còn có thể viết nhiều hơn nữa về bản dịch này, nhưng tôi không muốn làm giảm hứng thú của độc giả, vậy xin để quý  độc giả tự mình đi vào thế giới giao thoa huyền nhiệm của khoa học và các tôn giáo Đông phương, đâc biệt là Phật giáo.

Trần Chung Ngọc

Ph.D Vật Lý HỌc

Đại Học Wiscounsin – Madison, USA

 

MỤC LỤC

Lời giới thiệu

Tựa

Chương :

I.           Vật lý học hiện đại , con đường có một trái tim

II.          Tri và kiến

III.         Vượt ngoài ngôn ngữ

IV.        Vật lý mới

V.          Ấn Độ giáo

VI.         Phật giáo

VII.      Tư tưởng Trung Hoa

VIII.      Lão giáo

IX.         Thiền

X.         Vạn vật đồng thể

XI.         Vượt khỏi thế giới nghịch

XII.        Không thời gian

XIII.      Vũ trụ sinh động

XIV.      Sắc và không

XV.       Vũ điệu Càn khôn

XVI.      Đối xứng của Quac , Một công án mới

XVII.     Dạng thức biến dịch

             XVIII      Tương nhập

     Lời bạt :    Hành trình vào khoa học vật lý mới

Các sách khác thuộc Văn Hóa Phương Đông

Mạnh Tử Quốc Văn Giải Thích
Mạnh Tử Quốc Văn Giải Thích
Lão Tử Đạo đức kinh
Lão Tử Đạo đức kinh
Dưỡng sinh cho mọi người
Dưỡng sinh cho mọi người
Lịch sử Triết học Đông Phương
Lịch sử Triết học Đông Phương
Nam Hoa Kinh
Nam Hoa Kinh
Chu Dịch ứng dụng vào thời đại
Chu Dịch ứng dụng vào thời đại
Thiền và Hoa Đạo
Thiền và Hoa Đạo
Rung động thư giản với năng lượng cảm xạ học
Rung động thư giản với năng lượng cảm xạ học
Tự do đầu tiên và cuối cùng
Tự do đầu tiên và cuối cùng
Tinh hoa xử thế
Tinh hoa xử thế
Truyện ngụ ngôn Ấn Độ PANCHATANTRA
Truyện ngụ ngôn Ấn Độ PANCHATANTRA
Truyện cổ dân gian Ấn Độ
Truyện cổ dân gian Ấn Độ