Tìm Sách

Văn Hóa Phương Đông >> Thái Át Thần Kinh


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Thái Át Thần Kinh
 • Tác giả : Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm
 • Dịch giả : Thái Quang Việt
 • Ngôn ngữ : Hoa - Việt
 • Số trang : 695
 • Nhà xuất bản : Văn Hóa Dân Tộc
 • Năm xuất bản : 2009
 • Phân loại : Văn Hóa Phương Đông
 • MCB : 12010000008717
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

TRẠNG TRÌNH NGUYỄN BỈNH KHIÊM

THÁI ẤT THẦN KINH

Dịch giả : Thái Quang Việt

Đề đáp: Nguyễn Đoàn Tuân

NXB VĂN HÓA DÂN TỘC

 

LỜI NHÀ XUẤT BẢN

Trải qua 500 năm, những tác phẩm của, nhà thơ, nhà triết lý, nhà văn hóa vĩ đại: Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đã đi vào quần chúng. Nhưng một số tác phẩm của ông trong thời kỳ phong kiến thì chỉ đại gia quyền quý mới đuợc phép dùng.

Ngày nay, nhà xuất bản, dựa theo ý kiến của giáo sư Hoàng Như Mai và Hội đồng thẩm định xin giới thiệu tới bạn đọc tác phẩm Thái Át Thần Kinh của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm do giáo sư Nguyễn Đoàn Tuân đề đáp, ông Thái Quang Việt dịch.

Thái Ất Thần Kinhlà một công trình nghiên cứu công phu. Nó tổng hợp sức mạnh chuẩn xác của Triết học toán rút ra từ những luồng vũ trụ. Nó là nguồng trí thức hữu thể để hiện thực mệnh sống, của con người với môi trường, cảm ứng giữa người và trời đất, vạn vật…

Học “Thái Ất” theo dòng đức Trạng Trình ta sẽ hiểu: Vũ trụ và con người có luồng thông lưu với nhau trong định luật cảm ứng. Bản thân cơ thể con người là một sinh cơ nhạy bén, quan hệ ba chiều sinh hóa nhiên, với vạn vật và vũ trụ, bằng cả tượng, cả lý và cả số mà “Thái Ất” gọi là Lý Thiên, Lý Địa, và Lý Nhân.

Nhân cơ thể là một tiểu thiên thể, tự nó tích lũy những quan hệ tương hỗ thông tin với vạn vật và vũ trụ.Con người lại vốn có chân tính cầu tiến không ngừng bằng cách tìm hiểu những thông tin của vạn vật và vũ trụ, với ý hướng thu dụng vật chất thiên nhiên, biến chúng thành kho tàng phục vụ đời sống con người, mà lại đối lập, lại muốn thống nhất với  toàn khối vũ trụ bao la trong sự thông đạt tình vạn vật mà không còn gì ẩn khuất, dù là quỉ thần…Nay ta gọi là nguồn tri cơ hay dự đoán cộng đồng, đòi hỏi một bài toán đa tiêu chuẩn, một nguồn dụng đa năng. Những phương pháp hiện đại dùng để thông tin như báo chí, điều tra, phát thanh, truyền hình, vệ tinh, vi tính v.v… nhận thông tin cả vĩ mô nhưng chưa vẹn toàn vì nó bị giới hạn tự bản thân của cơ khí.

Sách Thái Ất Thần Kinh được xuất bản lần này là lần thứ 4. Mong bạn đọc góp những ý kiến quí báu để chúng tôi sửa chữa và bổ sung cho lần tái bản sau.

NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA DÂN TỘC

MỤC LỤC

Lời nhà xuất bản

LỜI MỜ ĐẦU

Cuốn I    : TÍNH QUẺ ẤT

Cuồn II   : GOM GÓP HẠT CHÂU NGOÀI BIỂN

Cuốn III  : ẢNH HƯỞNG CÁC SAO LẬP THUẬT THÁI ẤT

Cuốn IV  : LẬP THÀNH QUẺ ẤT

                 72 khối âm

                 72 khối dương

Cuốn V   : THÁI ẤT KỂ NGÀY

Cuốn VI  : BẦU TRỜI THÁI ẤT

Cuốn VII : BÍ QUYẾT NHÂN BỆNH

                Ngũ vận lục khí

                Lập quẻ Ất kể ngày

Phụ lục    : PHẦN HÁN VĂN (cuốn I và II)

Các sách khác thuộc Văn Hóa Phương Đông

Mạnh Tử Quốc Văn Giải Thích
Mạnh Tử Quốc Văn Giải Thích
Lão Tử Đạo đức kinh
Lão Tử Đạo đức kinh
Dưỡng sinh cho mọi người
Dưỡng sinh cho mọi người
Lịch sử Triết học Đông Phương
Lịch sử Triết học Đông Phương
Nam Hoa Kinh
Nam Hoa Kinh
Chu Dịch ứng dụng vào thời đại
Chu Dịch ứng dụng vào thời đại
Thiền và Hoa Đạo
Thiền và Hoa Đạo
Rung động thư giản với năng lượng cảm xạ học
Rung động thư giản với năng lượng cảm xạ học
Tự do đầu tiên và cuối cùng
Tự do đầu tiên và cuối cùng
Tinh hoa xử thế
Tinh hoa xử thế
Truyện ngụ ngôn Ấn Độ PANCHATANTRA
Truyện ngụ ngôn Ấn Độ PANCHATANTRA
Truyện cổ dân gian Ấn Độ
Truyện cổ dân gian Ấn Độ