Tìm Sách

Văn - Thơ - Truyện >> Hiển đạo


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Hiển đạo
 • Tác giả : Thanh Sĩ
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 891
 • Nhà xuất bản : Ấn Quán Thương Binh
 • Năm xuất bản : 1964
 • Phân loại : Văn - Thơ - Truyện
 • MCB : 12010000008301
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

HIỂN ĐẠO

THANH SĨ

THANH TÂM KIẾN CHƠN PHẬT

SĨ KHÍ PHÙNG CHÁNH GIÁO

HIỂN PHÁP PHẬT NHÂN HÒA

ĐẠO KHAI MÔN TỪ HẢO

 

THAY LỜI TỰA

Máy đạo không xa xôi,

Quay đầu lại thấy rồi;

Thấy ra mau hay chậm,

Là do sức tỉnh hồi.

                         *

Kinh kệ cần lo tiếp tục truyền,

Tỉnh hồn bá-tánh giấc sầu miên;

Bỏ đi lối sống theo ma quỉ,

Tìm đến đường sanh cõiPHẬT TIÊN,

Công lớn ngọc vàng đâu dám sánh,

Đức cao tước lộc khó so duyên;

Hỡi ai nối chí theoTHẦY, TỔ,

Kinh kệ cần lo tiếp tục truyền.

                                     THANH SĨ

 

                                                MỤC LỤC

1. – Thay lời tựa                                                                                                         

2. - Lời vàng trong mộng                                                                                           

3. – Vạn niên huynh đệ                                                                                              

4. – Rằm tháng mười                                                                                                 

5. – Đâu là phàm thánh                                                                                              

6. – Tiếng nói trong hoa sen                                                                                       

7. – Hỡi quê nhà                                                                                                        

8. – Đã chết mà sống                                                                                                  

9. – Tôi không quên                                                                                                   

10- Ánh sáng từ bi                                                                                                     

11- Đường giải thoát                                                                                                  

12- Thần cơ thật luận                                                                                                 

13- Con thuyền đại đạo

Các sách khác thuộc Văn - Thơ - Truyện

Hoa Thiền Chớm Nở Trong Mắt Ai
Hoa Thiền Chớm Nở Trong Mắt Ai
Mở lòng bàn tay để đan tay
Mở lòng bàn tay để đan tay
Đứng dậy và bước đi
Đứng dậy và bước đi
Đoản khúc sáu mươi
Đoản khúc sáu mươi
Trở lại thiên đường
Trở lại thiên đường
Tia nắng mùa xuân
Tia nắng mùa xuân
Đóa Sen Thiêng
Đóa Sen Thiêng

Tý
Truyện Kiều Văn Xuôi dành cho Người Trẻ
Truyện Kiều Văn Xuôi dành cho Người Trẻ
Nhặt lá bồ đề
Nhặt lá bồ đề
Giửa thuở chuyển mùa
Giửa thuở chuyển mùa
Đệ tử quy
Đệ tử quy