Tìm Sách

Nghiên Cứu - Khảo Luận >> Nghiên cứu Kinh Lăng Già


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Nghiên cứu Kinh Lăng Già
 • Tác giả : Daisetz Teitaro Suzuki
 • Dịch giả : Tỳ Kheo Thích Chơn Thiện & Cư Sĩ Trần Tuấn Mẫn
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 563
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2005
 • Phân loại : Nghiên Cứu - Khảo Luận
 • MCB : 1210000008450
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

 NGHIÊN CỨU KINH LĂNG GIÀ

Tỳ kheo THÍCH CHƠN THIỆN

Cư sĩ TRẦN TUẤN MẪN dịch

NXB TÔN GIÁO

 

LỜI ĐẦU

Trong khi soạn tập thứ hai của khảo luận về Phật giáo Thiền, tôi nghĩ rằng độc giả cần được biết nhiều về Lăng Già hơn là những gì được sơ phác trong tập thứ nhất. Để thực hiện điều này, tôi phải nghiên cứu bộ kinh kỹ lưỡng hơn và do làm như thế nên sự quan tâm của tôi vào kinh trở nên mạnh mẽ hơn và rộng lớn hơn. Thế rồi tôi đi đến kết luận rằng sự nghiên cứu của tôi về Lăng già phải được xuất bản riêng và còn được ưu tiên hơn tập Thiền  luận thứ hai nữa. Kết quả là quyển sách này giờ đây đang ở trước mắt độc giả.

Lăng già là một bộ kinh Đại thừa khó ở chỗ có nhiều cách để hiểu hoàn toàn  về ý nghĩa của nó và cả về hoàn cảnh lịch sử riêng của nó. Nhưng tầm quan trọng  của bộ kinh về việc cung cấp phần lớn những giáo lý  căn bản của Phật giáo Đại thừa  đã thúc đẩy tôi   công bố mọi kết quả  mà tôi đã thu đạt được theo  sự nghiên cứu của tôi. Nhưng kết quả này  chắc chắn khó có thể thỏa đáng  hoàn toàn theo quan điểm nghiên cứu nghiêm túc nhưng mong ước  mạnh mẽ nhất của tôi là mở ra một con đường, nếu tôi có thể hy vọng như thế, cho sự nghiên cứu sâu xa hơn và sự khảo sát thông suốt hơn về bộ kinh này. Phật giáo Đại thừa vừa mới khởi sự được phương Tây biết đến. Về sự lĩnh hội ý nghĩa trọn vẹn của nó thì chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi trong vài năm nữa mới được.

Hai phần đầu của tập nghiên cứu này đã được in trong tập san Người Phật tử Phương Đông ( The Eastern  Buddhish), nhưng trong cuốn  sách này , chúng đã được xem lại đầy đủ và những chỗ sai đã được sửa lại trong khả năng tối đa. Phần thứ ba là phần hoàn toàn mới. Vì tập nghiên cứu này ngay từ đầu đã không được hoạch định ra thành một nội dung trọn vẹn mà  lại được triển khai dần trong trí của  tác giả nên không khỏi tránh  một số trùng lặp. Phần thứ hai bàn về Lăng già  gồm Triết học Phật giáo Thiền được viết trước. Khi phần này được xem lại sau khi đã được in trong tập san Người Phật tử Phương Đông cuốn IV, số 3-4, tôi bỗng nảy một ý nghĩ rằng bộ kinh cũng phải được nghiên cứu  theo nguyên bản  vì còn có 3 bản dịch Hán ngữ và một (hoặc hai) bản dịch Tạng ngữ. Do đó mà có phần thứ nhát của tác phẩm này, là phần xuất hiện như một bài độc lập trong tập san Người Phật tử Phương Đông, cuốn V, số 1, năm 1992.

Lăng già không phải chỉ riêng thuộc Thiền phái của Phật giáo, nó cũng là tài sản chung của Đại thừa. Khi bộ kinh này được nghiên cứu tách biệt khỏi Thiền, một số trong những khái niệm quan trọng được phát triển trong kinh, không nhất thiết phải thuộc triết học Thiền, cũng cần được dẫn giải dù chỉ vắn tắt. Do đó mà có phần thứ ba của tập nghiên cứu này, tực đề là “Một số lý thuyết quan trọng được dẫn giải trong kinh Lăng già”.

Tôi đã soạn một số dẫn giải về thuật ngữ tiếng Phạn được tìm thấy trong cuốn sách này, chủ yếu là  nhằm giúp cho các độc giả Nhật Bản và Trung Hoa của tôi. Làm như thế, tôi hy vọng nó sẽ có ích cho việc nghiên cứu văn học Phật giáo Phạn ngữ của họ đồng thời minh họa đượccác phương pháp của các dịch giả Ấn Đô, Trung Hoa.

Về phần tôi, tôi trân trọng ghi nhận tất cả những giúp đỡ bằng nhiều cách của những người bạn sau đây: Ô. Dwight Goddard ở Vermont, USA đã đánh máy toàn bộ bản thảo vào mùa  đông vừa qua khi ông đang ở Nhật Bản; giáo sư Hokey Idzumi đã giúp tôi những  chỉ dẫn quý báu mỗi khi tôi gặp những khó khăn về ngữ pháp trong việc đọc bản kinh  tiếng Sanskrit; Ô. Bunkyo Sakurabe đã sưu tập các sự kiện liên hệ đến các bản dịch  Tạng ngữ và Lăng già; giáo sư Shizusato Sugihira và Ô. Kensei Yokogawa, đã đọc và sửa chửa các lỗi sai trong các bản in thử.

Tôi cũng hết sức  chân thành mong được cám ơn bà L.adams Beck đã đọc và đánh giá bản in  thử và đã đề xuất nhiều ý kiến giá trị. tôi ghi nhận sự lưu tâm thấm thiết của bà vào việc tôi giới thiệu cho phương Tây lồi nhìn Đại thừa về loài người và về thế giới.

Công việc đọc bản in thử cũng thuộc về vợ tôi, người luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi trong công việc văn học của tôi, và tôi luôn luôn biết ơn về những điều ấy.

Cuối cùng, tác giả ghi nhận công ơn giúp đỡ vật chất và khích lệ mà người bạn của mình đã vui lòng dành cho, đó là Ô. Yakichi Ataka, ở Osaka, nếu  không có ông thì tác phẩm  này sẽ không bao giờ được xuất hiện sớm trong những điều kiện thuận lợi như thế này. Nếu có bất cứ công đức nào, hiểu theo giáo lý Đại thừa, trong việc sản xuất  một tác phẩm như thế này, cũng xin hồi hướng cho sự lớn  mạnh về hạnh  phúc tâm linh mà ông ta đồng thời cho tất cã bạn bè và các học giả khác.

                                     DAISETZ TEITARO SUZUKI

                                             Kyoto, tháng 9-1929

 

MỤC LỤC

           I . DẪN NHẬP VỀ  VIỆC NGHIÊN CỨU KINH LĂNG GIÀ

 II. KINH LĂNG GIÀ VÀ GIÁO LÝ PHẬT GIÁO THIỂN

I-                  Khái quát về các ý niệm chính  được trình bày trong bộ kinh

II-                A- Nội dung tri thức về kinh Phật giáo

                    B- Tâm lý học về kinh nghiệm Phật giáo

III-            Đời sống và công việc của vị Bồ tát

III

MỘT SỐ LÝ THUYẾT QUAN TRỌNG ĐƯỢC TRÌNH  BÀY TRONG LĂNG GIÀ

I-                  Học thuyết Duy tâm

II-               Khài niệm về bất sinh

III-              Tam thân của Đức Phật

IV-              Đức Như lai

V-              Các tiêu đề khác

CHÚ GIẢI CÁC THUẬT NGỮ PHẠN - HÁN

Các sách khác thuộc Nghiên Cứu - Khảo Luận

Phật Giáo Miến Điện
Phật Giáo Miến Điện
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Nghiệp và kết quả
Nghiệp và kết quả
Năm Ấm là gì?
Năm Ấm là gì?
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Câu chuyện triết học
Câu chuyện triết học
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Thế giới quan Phật giáo
Thế giới quan Phật giáo
Triết-lý nhà Phật
Triết-lý nhà Phật
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh