Tìm Sách

Nghiên Cứu - Khảo Luận >> Tư tưởng kinh Pháp Hoa


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Tư tưởng kinh Pháp Hoa
 • Tác giả : Thích Chơn Thiện
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 192
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 1999
 • Phân loại : Nghiên Cứu - Khảo Luận
 • MCB : 1210000008442
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

TƯ TƯỞNG KINH PHÁP HOA

THÍCH CHƠN THIỆN

NXB TÔN GIÁO

 

LỜI NÓI ĐẦU

Từ năm 1961, chúng tôi may mắn được cố Đại Lão Hòa thượng Trừng hạ Thông, hiệu Tịnh Khiết, chỉ dạy giáo lý  Nhất Thừa qua những tháng ngày hành Sa - di hạnh. Đến năm 1964, chúng tôi mới thực sự đi vào tham học  giáo nghĩa Đại Thừa, A-hàm và Pali Nikaya dưới sự chỉ dạy của chư Tôn túc trong Giáo hội, và đi từng bước học hỏi cẩn trọng.

Từ lâu, chúng tôi đã có nhiều suy nghĩ về phần giáo lý căn bản của các bộ phái  Phật giáo, nhưng chưa dám trình bày hiểu biết thô thiển của mình trong bất cứ một công trình biên khảo nào.

Nhiều năm trở lại đây, chúng tôi có nhân duyên phụ trách một số giờ  dạy Phật học ở Đại học Phật giáo, đã có dịp nghe nhiều tiếng nói khác nhau của các hệ phái Phật giáo và có dịp đối chiếu.

Đầu năm 1985, nhân dịp trú ở chùa Linh Sơn, Đả Lạt, chúng tôi có thì giờ đi sâu vào trầm tư giáo lý nhất thừa, và khởi sự viết tập Tư tưởng Pháp Hoa này.

Với ý hướng tìm đến cái nhìn thống nhất giáo lý các hệ phái dựa vào niềm tin  rằng sự thật các pháp không thể có hai, chúng tôi phấn khởi đọc lại từng dòng  Kinh Pháp Hoa, và mạnh dạn viết ra những suy nghĩ của mình.

Bấy giờ lòng vẫn chưa hết hoài nghi  về tình trạng có thể có một số ngôn từ  xen vào nguyên bản qua nhiều thế  kỷ truyền bá vì các lý do ấn loát, xã hội v…nhưng vẫn đi đến quyết định giới thiệu tập  tư tưởng này đến tay quý độc giả Phật tử để có thêm tài liệu tư duy  giữa nhiều tiếng nói Pháp Hoa hiện nay, trong khi chờ đợi các  công trình biên khảo Pháp Hoa  của các bậc Thượng trí.

Rất mong chư Tôn túc và các bạn đọc hỷ xả trước những thiếu sót  mà tập sách này khó tránh khỏi.

Xin chân thành cảm tạ và xin trân trọng đón nhận những ý kiến bổ khuyết.

Trân trọng

Đà lạt, PL 2529, 1985

Tỳ kheo Thích Chơn Thiện

( Biên soạn)

 

MỤC LỤC

Lời dâng

Lời nói đầu

Chương 1

Lịch sử thành lập

Về các nguyên bản Phạn văn của Pháp Hoa

Ý nghĩa tên kinh

Nội dung kinh Pháp Hoa

Ngôn ngữ của kinh Pháp Hoa và phương thức đón nhận diệu nghĩa của kinh Pháp Hoa

Chương 2

Phẩm    Tựa

Phẩm     Phương tiện

Phẩm     Thí dụ

Phẩm  Tin giải

Phẩm   Dược thảo dụ

Phẩm  Xác nhận thành Phật

Phẩm Hóa thành dụ

Phẩm 500 đệ tử đuợc thọ ký

Phẩm Thọ ký các vị hữu học và vô học

Phẩm   Pháp sư

Phẩm  Hiện bảo tháp

Phẩm   Đề bà Đạt đa

Phẩm  Trì

Phẩm  An lạc hạnh

Phẩm  Tùng địa dõng xuất

Phẩm  Như lai thọ lượng

Phẩm   Phân biệt công đức

Phẩm  Tùy hỷ công đức

Phẩm  Pháp sư công đức

Phẩm  Thường bất khinh

Phẩm   Như lai thần lực

Phẩm  Chúc lụy

Phẩm  Dược vương Bồ Tát bổn sự

Phẩm  Diệu Âm Bồ tát

Phẩm Quán Thế Âm

Phẩm   Đà la ni

Phẩm   Diệu trang Nghiêm Vương bổn sự

Phẩm Phổ Hiền Bồ tát khuyến phát

Phần kết của soạn giả

Quan điểm của kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Tổng luận

Các sách khác thuộc Nghiên Cứu - Khảo Luận

Phật Giáo Miến Điện
Phật Giáo Miến Điện
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Nghiệp và kết quả
Nghiệp và kết quả
Năm Ấm là gì?
Năm Ấm là gì?
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Câu chuyện triết học
Câu chuyện triết học
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Thế giới quan Phật giáo
Thế giới quan Phật giáo
Triết-lý nhà Phật
Triết-lý nhà Phật
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh