Tìm Sách

Nghiên Cứu - Khảo Luận >> Pháp cú Nam tông


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Pháp cú Nam tông
 • Tác giả : .
 • Dịch giả : Tỷ kheo Trí Quang
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 1,128
 • Nhà xuất bản : Tổng Hợp TP. HCM
 • Năm xuất bản : 2011
 • Phân loại : Nghiên Cứu - Khảo Luận
 • MCB : 1210000009875
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

PHÁP CÚ NAM TÔNG

Gồm 2 tập

Tỳ Kheo TRÍ QUANG biên tập

NXB TỔNG HỢP TP.HCM

Lời nguyện chính của tôi biên tập sách này là hồi hướng công đức cho cha mẹ đời này của tôi. Thêm nữa, xin hổi hướng cho những người hoặc còn hoặc còn hoặc mất mà đã không hoan hỷ đối với tôi; xin hồi hướng cho bao người đã khổ vì cùng tôi phục vụ đức Phật.

Tôi lại muốn qua Pháp cú Pali mà bày tỏ ý kiến về một vài vấn đề quan trọng trong giáo lý tiểu thừa đại thừa. Bởi vì từ Pháp cú Pali mà tôi nhìn ra rất rõ Phật, và Phật giáo, đã không thể không có đại thừa. Chưa hết, một vài điều Pháp cú, trong đó có Pháp cú Pali, làm cho  nổi bật lên mà tôi rất thích, và muốn nói đến

Tài liệu tôi dùng để viết sách này là :

1.     Kinh Pháp Cú của Narada, bản dịch Việt văn của Phạm Kim Khánh

2.     Kinh Pháp cúcủa Minh Châu, dịch thẳng nguyên văn Pali

3.     Nam truyền pháp cúcủa Liễu Tham, Thiện Siêu dịch lại Việt Văn

4.     Pháp cú kinh / Cố sự tậpcủa Dhamma – nanda, Châu Kim Ngôn dịch ra Hoa Văn

5.     Các số hiệu 210, 211, 212, 213 của đại tạng Đại Chính, tập 4, các trang 559-779.

6.     Kinh Pháp hoa và các luận Khởi tín, Nhiếp đại thừa.

 

 Sau hết, việc làm như trên đây toàn là tôi ghi lại những gì tôi đọc mà chấp nhận, nói cách khác, tư ý không ít trong việc làm, nên tôi gọi việc làm này là đọc, không là dịch hay hội dịch. Đọc mà lẽ ra còn ghi rõ là tôi đọc. Nhưng chữ tôi nhiều quá, chưóng tai gai mắt, nên chỉ đề là ‘Đọc Pháp Cú Nam Tông”…

Sách gồm 5 phần

 

Phần một: Tổng quan Pháp cú Nam tông

Phần hai:   Pháp cú Nam tông

Phần ba: Truyện tích Pháp cú Nam tông

Phần bốn: Trích Pháp cú và Truỵên tích

Pháp cú Nam tông

   1/ Trích Pháp cú

  2/ Trích truyện tích

Phần năm:           Trích tụng Pháp cú Nam tông

 

Mục Lục chung

 1. Song song
 2. Tự chế
 3. Tâm ý
 4. Hoa hương
 5. Kẻ ngu
 6. Người trí
 7. La hán
 8. Số ngàn
 9. \Điều ác
 10. Dao gậy
 11. Già yếu
 12. Tự mình
 13. Cuộc đời
 14. Đức Phật
 15. Yên vui
 16. Yêu thích
 17. Giận dữ
 18. Dơ bẩn
 19. Sống Pháp
 20. Đường Đi
 21. Tạp lục
 22. Địa ngục
 23. Con voi
 24. Ái dục
 25. Tỷ kheo
 26. Tịnh hạnh

Các sách khác thuộc Nghiên Cứu - Khảo Luận

Phật Giáo Miến Điện
Phật Giáo Miến Điện
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Nghiệp và kết quả
Nghiệp và kết quả
Năm Ấm là gì?
Năm Ấm là gì?
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Câu chuyện triết học
Câu chuyện triết học
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Thế giới quan Phật giáo
Thế giới quan Phật giáo
Triết-lý nhà Phật
Triết-lý nhà Phật
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh