Tìm Sách

Nghiên Cứu - Khảo Luận >> Kinh Dịch - Năng lượng Cảm xạ học


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Kinh Dịch - Năng lượng Cảm xạ học
 • Tác giả : Dư Quang Châu - Trần Văn Ba - Nguyễn Văn Lượm
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 343
 • Nhà xuất bản : Thanh Niên
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Nghiên Cứu - Khảo Luận
 • MCB : 1201000006413
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

KINH DỊCH & NĂNG LƯỢNG CẢM XẠ HỌC

DƯ QUANG CHÂU, TRẦN VĂN BA, NGUYỄN VĂN LƯỢM

(343 trang)

NXB THANH NIÊN

LỜI NÓI ĐẦU

Nói đến KINH DỊCH thì ai trong chúng ta cũng có một thích thú nào đó nhưng không thể tìm hiểu được và KINH DỊCH hầu như chỉ dành riêng cho một số người “chuyên nghiên cứu KINH DỊCH”. Đôi lúc chúng tôi thầm nghĩ: như vậy có quá bất công không?

Hầu hết các sách viết về KINH DỊCH đầu khó hiểu và dùng quá nhiều từ Hán, Nôm, làm cho người nào dù có ham thích đi nữa, khi đọc qua vài lần rồi cũng buông xuôi, KINH DỊCH vẫn là KINH DỊCH, lúc nào cũng như có một bức màn ô hình che chắn, nên mặc dù có sức hấp dẫn nhưng vẫn không tiếp cận được. Chúng tôi thì lại không tin điều đó, phải làm sao cho mọi người ai cũng có thể hiểu KINH DỊCH một cách dễ dàng cũng như sách dạy nấu ăn vậy.

MỤC LỤC

Lời giới thiệu

Những dòng suy nghĩ

Hãy làm quen với Kinh Dịch

-         Kinh Dịch là gì?

-         Cần hiểu Kinh Dịch như thế nào?

-         Lịch sử của Kinh Dịch

-         Âm Dương là gì?

-         Tra cứu Kinh Dịch như thế nào?

-         Làm thế nào để tạo ra một quẻ Dịch?

1.     Cách dùng cỏ thi (Dương kỳ thảo)

2.     Thực hiện bằng đồng tiền điếu

3.     Kỹ thuật dùng các ngón tay

4.    Cách lập quẻ Hổ và quẻ Biển

Ứng dụng Cảm xạ học tìm quẻ Dịch

-         Cách tính quẻ Dịch trên bàn tay

-         Quẻ dịch và các thứ bậc

Phương vị của 64 quẻ Dịch

bảng tra cứu

Cách thiết lập quẻ Dịch bằng Cảm xạ năng lượng học

Quẻ số:  1. Thiên vi Càn

2.     Địa Vi Khôn

3.     Thủy lôi Truân

4.     Sơn Thủy Mộng

5.     Thủy thiên Nhu

6.     Thiên Thủy Tụng

7.     Địa thủy Sư

8.     Thủy Địa Tỷ

9.     Phong thiên tiểu súc

10.   Thiên Trạch lý

11.   Địa Thiên Thái

12.   Thiên Địa Bỉ

13.   Thiên Hỏa Đồng Nhân

14.   Hỏa Thiên Đại hữu

15.   Địa Sơn Khiêm

16.   Lôi Địa Dư

17.   Trạch Lôi Tùy

18.   Sơn phong Cổ

19.   Địa Trạch lâm

20.   Phong Địa Quán

21.   Hỏa lôi Phệ Hạp

22.   Sơn Hóa Bí

23.   Sơn Địa bác

24.   Địa lôi Phục

25.   Thiên Lôi Vô Vọng

26.   Sơn Thiên Đại Súc

27.   Sơn lôi Di

28.   Trạch phong Đại Quá

29.   Khảm Vi thủ

30.   Hỏa vi Ly

31.   Trạch Sơn hàm

32.   Lôi Phong hằng

33.   Thiên Sơn Độn

34.   lôi Thiên Đại Tráng

35.   Hỏa Địa tấn

36.   Địa Hỏa Minh Di

37.   Phong Hỏa Gia Nhân

38.   Hỏa Trạch Khuê

39.   Thủy Sơn Kiển

40.   lôi Thủy Giải

41.   Sơn Trạch Tổn

42.   Phong lôi Ích

43.   Trạch Thiên Quải

44.   Thiên Phong Cỹu

45.   Trạch Địa Túy

46.   Địa Phong Thăng

47.   trạch Thủy Khốn

48.   thủy Phong Tỉnh

49.   Trạch Hoa Cách

50.   Hoa Phong Đỉnh

51.   Lôi Vi Chấn

52.   Sơn Vi Cấn

53.   Phong Sơn Tiệm

54.   Lôi Trạch Qui Muội

55.   Lôi h Hoa Phong

56.   Hoa Sơn Lữ

57.   Phong Vi Tốn

58.   Trạch Vi Đoài

59.   Phong Thủy Hóan

60.   Thủy Trạch Tiết

61.   Phong Trạch Trung Phu

62.   Lôi Sơn Tiểu Quả

63.   Thủy Hoa Ký Tế

64.   Hoa Thủy Vị Tế

Các sách khác thuộc Nghiên Cứu - Khảo Luận

Phật Giáo Miến Điện
Phật Giáo Miến Điện
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Nghiệp và kết quả
Nghiệp và kết quả
Năm Ấm là gì?
Năm Ấm là gì?
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Câu chuyện triết học
Câu chuyện triết học
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Thế giới quan Phật giáo
Thế giới quan Phật giáo
Triết-lý nhà Phật
Triết-lý nhà Phật
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh