Tìm Sách

Nghiên Cứu - Khảo Luận >> Trung Quốc từ Mao đến Đặng


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Trung Quốc từ Mao đến Đặng
 • Tác giả : Văn Trọng
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 302
 • Nhà xuất bản : Khoa Học Xã Hội - Hà Nội
 • Năm xuất bản : 1984
 • Phân loại : Nghiên Cứu - Khảo Luận
 • MCB : 1201000009743
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

9743- TRUNG QUỐC TỪ MAO ĐẾN ĐẶNG

VĂN TRỌNG chủ biên (302 trang)

NXB KHOA HỌC XÃ HỘI – HÀ NỘI – 1984

LỜI NHÀ XUẤT BẢN

Sau khi Mao trạch Đông chết, Đặng Tiểu Bình và phe cánh bằng mọi thủ đoạn tàn bạo, xảo quyệt đã tiến tới tranh được quyền lãnh đạo nước Trung Hoa. Để che đậy bộ mặt xấu xa của chúng, để làm mù việc nghiên cứu tình hình Trung Quốc hiện nay của các nhà khoa học, nhà hoạt động chính trị, ngoại giao, cùng quần chúng lao động tiến bộ trên thế giới, chúng đã tung ra rất nhiều lời dối trá, bịp bợm, đã làm nhiều “động tác giả”, hết “phi mao hóa”  rồi lại “khẳng định công nhiều, tội ít”, “vị trí lịch sử vĩ đại” của Mao, ngả theo phương Tây, câu kết với đế quốc Mỹ, bọn quân phiệt Nhật ngày càng chặt chẽ nhiều mặt, hết sức nguy hiểm cho hòa bình thế giới và khu vực châu Á, Thái Bình Dương, Đông Nam Á, nhưng lại giả danh “thế giới thứ ba”.v.v..

Thực tế hiện nay, bọn cầm quyền phản động Bắc Kinh đang thi hành đường lối bành trướng bá quyền tích cực nhất, kỳ vọng vào việc đẩy nhanh “bốn hiện đại hóa” nhờ dựa vào tư bản Mỹ, Nhât, Tây Âu, và bằng cách đó sẽ nhanh chóng trở thành bá chủ thế giới.

Đặc biệt, đối với Việt Nam và các nước Đông Dương, từ sau cuộc chiến tranh xâm lược đầy tội ác tháng 2 năm 1979 vào biên giới VN và chuốc lấy thất bại thảm hại, Đặng Tiểu Bình và phe cánh đã tiếp tục thi hành kiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt, hết sức thâm hiểm, xảo quyệt, trước hết là đối với Việt Nam, và cả với Lào, Campuchia. Đồng thời, chúng chủ trương duy trì tình hình căng thẳng, xung đột vũ trang liên tục trên biên giới phía Bắc nước ta bằng những cuộc xâm nhập, pháo kích, lấn chiếm…, hy vọng thực hiện được “sức ép quân sự” đối với nước ta, buộc ta phải nhân nhượng vô nguyên tắc với chúng.

Tình hình nội bộ Trung Hoa cũng đang diễn biến hết sức phức tạp, rối ren, nhưng chúng lại luôn luôn làm rùm beng ra vẻ “ổn định”, “vững chắc”, “đoàn kết nhất trí”.

Trước tình hình nói trên, để giúp cán bộ, nhân dân ta hiểu rõ thực chất các đường  lối, chính sách đối nội đối ngoại của nhà cầm quyến Trung Quốc hiện nay, hiểu rõ  những biện pháp thủ đoạn thâm hiểm mà chúng đang thi hành nhằm thực hiện chủ nghĩa Mao trong những điều kiện, hoàn cảnh mới của thế giới và Trung Quốc, Viện Châu Á và Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Khoa học  xã hội phối hợp tổ chức biên soạn xuất bản cuốn Trung Quốc từ Mao đến Đặng do một số cán bộ nghiên cứu về Trung Quốc ở nước ta thực hiện.

Bản thân đối tượng nghiên cứu là rất phức tạp, các nguồn tư liệu lại không thể một lúc hay một thời gian ngắn nắm hết được những cái cần thiết. Do đó, dù chỉ giới thiệu một cách khái quát nhất diễn biến phức tạp của một nước rộng lớn đông dân như Trung Quốc từ sau khi Mao chết đến nay, lại phải trải qua mấy chục năm trời “đấu đá”, “lên xuống” triền miên giữa  nội bộ với nhau, các tác giả dù đã cố gắng với trách nhiệm cao nhất trong việc tham khảo các nguồn tư liệu, nguồn thông tin có giá trị đã nắm được vẫn không tránh khỏi có chỗ còn thiếu sót hoặc có những nhận định chưa đầy đủ. Nhưng để kịp thời đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và nhận thức về tình hình Trung Quốc hiện nay phục vụ sự nghiệp đấu tranh chống chủ nghĩa bành trướng bá quyền của bọn cầm quyền Bắc Kinh, hoàn thành tốt một trong hai nhiệm vụ chiến lược là bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, Nhà xuất bản Khoa học xã hội xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc cuốn sách này và rất mong nhận được những ý kiến phê bình xây dựng quý báu giúp cho việc tiếp tục xuất bản loại sách nghiên cứu này ngày một tốt hơn.

NXB KHOA HỌC XÃ HỘI

 

 

MỤC LỤC

Lời nhà xuất bản

Lời giới thiệu

I.                    -     Khái quát tình hình Trung Quốc từ khi Mao Trạch Đông chết (năm 1976) cho đến năm 1984.

-     Cuộc tranh giành quyền lực quyết liệt ở Trung Quốc sau khi Mao chết và chủ nghĩa Mao ở giai đoạn Đặng.

II.                 Tính chất và các biểu hiện của chủ nghĩa Mao ở giai đoạn Đặng.

-          Tính chất phản động của chủ nghĩa Mao thời Đặng…

-          Phê phán bản “Nghị quyết về một số vấn đề lịch sử” của Hội nghị Trung ương 6 khóa XI Đảng Cộng Sản Trung Quốc

III.               Kinh tế Trung Quốc từ 1976-1984.

-          Chính sách phát triển kinh tế của Trung quốc sau Mao

-          Kinh tế Trung Quốc: những vấn đề đặt ra và khả năng giải quyết chúng

-          “Điều chỉnh” và “cải cách”

-          Dựa vào tài chính và kỹ thuật phương Tây để “hiện đại hóa”

IV.              Vài điểm về chính sách đối ngoại và đối nội ở Trung Quốc

-          Chính sách đối ngoại của Trung Quốc sau Mao

-          Thất bại thảm hại của chủ nghĩa bành trướng Trung Quốc ở Việt Nam năm 1979.

-          “Cải cách cơ cấu’ ở Trung Quốc

V.                Văn hóa – xã hội Trung Quốc thời kỳ sau Mao

-          Văn nghệ Trung Quốc trong 7 năm qua

-          Sử gia Mao xuyên tạc lịch sử Việt Nam

-          Lối sống phương Tây du nhập lục đicạ Trung Hoa

PHỤ LỤC: Sự cấu kết phản động Mỹ - Trung (1972-1984)

Các sách khác thuộc Nghiên Cứu - Khảo Luận

Phật Giáo Miến Điện
Phật Giáo Miến Điện
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Nghiệp và kết quả
Nghiệp và kết quả
Năm Ấm là gì?
Năm Ấm là gì?
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Câu chuyện triết học
Câu chuyện triết học
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Thế giới quan Phật giáo
Thế giới quan Phật giáo
Triết-lý nhà Phật
Triết-lý nhà Phật
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh