Tìm Sách

Nghiên Cứu - Khảo Luận >> Phong trào chấn hưng Phật giáo


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Phong trào chấn hưng Phật giáo
 • Tác giả : Nguyễn Đại Đồng- Ph.D Nguyễn Thị Minh
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 463
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2007
 • Phân loại : Nghiên Cứu - Khảo Luận
 • MCB : 12010000012052
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

PHONG TRÀO CHẤN HƯNG PHẬT GIÁO

(Tư liệu báo chí Việt Nam từ 1927-1938)

Nguyễn Đại Đồng- Ph.D Nguyễn Thị Minh

sưu tầm biên soạn

LỜI NÓI ĐẦU

            Phong trào chấn hưng Phật giáo ở Việt Nam đã được các học giả trong và ngoài nước đề cập đến nhiều trong các ấn phẩm từ năm 1942 đến nay.

Có lẽ do điều kiện đất nước chia cắt, việc tiếp xúc tài liệu của các học giả hạn chế nên các tác phẩm trên chưa phản ánh đầy đủ phong trào chấn hưng Phật giáo ở nước ta từ năm 1923 - 1945.

Vì lẽ đó, từ năm 2005 - 2007 chúng tôi đã tiến hành sưu tầm các bài báo viết về chấn hưng Phật giáo ở ba miền, trước mắt là báo chí từ 1927 đến 1938 lưu giữ tại Thư viện Trung ương Hà Nội, Viện Thông tin Khoa học xã hội, Thư viện thành phố Hồ Chí Minh, tủ sách của một số trí thức…tập hợp thành cuốn sách Chấn hưng Phật giáo (tư liệu báo chí Việt Nam từ 1927 - 1938) để góp phần giúp bạn đọc gần xa có tài liệu nghiên cứu về phong trào chấn hưng Phật giáo trong thời kỳ này.

Trong cuốn sách, chúng tôi chỉ sửa các lỗi chính tả cho phù hợp với hiện nay (như cách viết hoa, gạch ngang tên người, tên địa phương, các từ ngữ Trung Bộ, Nam Bộ thường dùng được phiên theo tiếng Việt phổ thông…) để bạn đọc dễ hiểu.

            Đây là tập một trong bộ sách Chấn hưng Phật giáo (tư liệu báo chí Việt Nam từ 1927 – 1938). Chúng tôi sẽ cố gắng trong thời gian ngắn nhất cho ra tiếp tập 2 để phục vụ độc giả gần xa.

            Chúng tôi rất mong được sự chỉ giáo của quý vị độc giả.

 

Nguyễn Đại Đồng- Ph.D Nguyễn Thị Minh

 

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Lời giới thiệu

Những chữ viết tắt

Năm 1927

Năm 1928

Năm 1929

Năm 1932

Năm 1934

Năm 1935

Năm 1936

Năm 1937

Năm 1938

Mục lục các bài báo về Chấn hưng Phật giáo

Các sách khác thuộc Nghiên Cứu - Khảo Luận

Phật Giáo Miến Điện
Phật Giáo Miến Điện
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Nghiệp và kết quả
Nghiệp và kết quả
Năm Ấm là gì?
Năm Ấm là gì?
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Câu chuyện triết học
Câu chuyện triết học
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Thế giới quan Phật giáo
Thế giới quan Phật giáo
Triết-lý nhà Phật
Triết-lý nhà Phật
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh