Tìm Sách

Văn - Thơ - Truyện >> Đệ tử quy


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Đệ tử quy
 • Tác giả : Lý Dục Tú
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 51
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2012
 • Phân loại : Văn - Thơ - Truyện
 • MCB : 120100000011999
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Đệ tử Quy

LÝ DỤC TÚ biên soạn

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 2012

Lời Tựa

            Nói bao quát, tên đầu tiên của: "ĐỆ TỬ QUY""Huấn Mông Văn" một tác phẩm của vị tú tài tên là Lý Dục Tú vào đời nhà Thanh, thời vua Khang Hy.

            Nội dung tuyển chọn bài thơ thứ sáu của Luận ngữ học:

            Đệ tử nhập tắc hiếu,

            Xuất tắc đễ,

            Cẩn nhi tín,

            Phiếm ái chúng

            Nhi thân nhơn,

            Hành hữu dư lực,

            Tắc dĩ học văn.

            Đoạn văn gồm ba chữ một câu, hai câu một vần và chia làm năm phần để diễn thuật, trình bày một cách cụ thể về bổn phận làm con lúc ở nhà, khi ra ngoài, đối xử với mọi người và tiếp vật phải có lễ nghi và nguyên tắc cầu học. Đặc biệt hơn, đoạn văn chú trọng về mặt giáo dục trong gia đình và sinh hoạt ngoài xã hội.

            Sau đó ông Giá Tồn Nhơn triều đại nhà Thanh tu chỉnh, đổi tên là ĐỆ TỬ QUY. Đây là quyển sách quý giá trong việc tu dưỡng phẩm đức chân chính, giáo dục con em làm tròn bổn phận, trách nhiệm của mình và ngăn ngừa những hành vi, tư tưởng tà vạy, giữ lòng chân thành để xây dựng một nền gia phong trung hậu.

ĐỆ TỬ QUY.                        Quy tắc làm người con và đệ tử tốt.

THÁNH NHÂN HUẤN:     Thánh nhân dạy:

THỦ HIẾU ĐỆ,                    Trước hiếu thuận,

THỨ CẨN TÍN,                   Kế cẩn tín,

PHIẾM ÁI CHÚNG,           Nên yêu người,

NHI THÂN  NHÂN,            Gần người tốt, để học hỏi,

HỮU DƯ LỰC,                    Khi dư giờ,

TẮC HỌC VĂN,                  Nên học văn,

Dịch giải:

            Quyển sách ĐỆ TỬ QUY, là dựa theo lời dạy của thánh Khổng phu tử mà biên tập thành nguyên tắc sinh hoạt, Trước tiên trong sinh hoạt hàng ngày, phải hiếu thuận cha mẹ, yêu thương anh chị em. Kế đến lời nói, hành vi hằng ngày phải hết sức thận trọng và giữ chữ tín. Khi sống chung với mọi người phải bình đẳng bác ái, lúc được thân cận với người có nhân đức thì phải học hỏi theo họ. Đây là những điều rất quan trọng, cần phải thực hành. Sau đó nếu có dư thời gian và khả năng, phải học tập tốt sáu ngành nghề và những loại học vấn hữu ích khác.

Các sách khác thuộc Văn - Thơ - Truyện

Tình sừ Phù Cừ
Tình sừ Phù Cừ
Thiên thần quét lá
Thiên thần quét lá
Câu chuyện giữ giới
Câu chuyện giữ giới
Tâm lòng hiếu hạnh - Đức cảm trời cao
Tâm lòng hiếu hạnh - Đức cảm trời cao
Bài học ngàn vàng
Bài học ngàn vàng
Truyện cổ Phật giáo
Truyện cổ Phật giáo
Thi phầm từng giọt ma ni
Thi phầm từng giọt ma ni
Gương nhơn quả
Gương nhơn quả
Cành hoa mẹ tặng
Cành hoa mẹ tặng
Hoa ngọc lan
Hoa ngọc lan
Chuyện tiền thân Đức Phật
Chuyện tiền thân Đức Phật
Trường ca kinh Sa Môn quả
Trường ca kinh Sa Môn quả