Tìm Sách

Giảng Luận >> Im Lặng Sấm Sét

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Im Lặng Sấm Sét
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : không
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 45
 • Nhà xuất bản : đang cập nhật
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục lục
 
Kinh Người Bắt Rắn .................................................................................... 3
Đại ý kinh ................................................................................................... 13
Nguyên do nói kinh .................................................................................. 13
Tên kinh ..................................................................................................... 13
Sự hiểu lầm của thầy Arittha ................................................................... 14
Tai họa của dục lạc .................................................................................... 17
Cái nguy của sự hiểu lầm giáo lý ............................................................ 18
Bắt rắn ........................................................................................................ 19
Chiếc bè ...................................................................................................... 20
Ngón tay chỉ mặt trăng ............................................................................. 23
Chim Trĩ ..................................................................................................... 24
Phá chấp ..................................................................................................... 25
Im lặng sấm sét .......................................................................................... 26
Vô ngã ........................................................................................................ 27
Kiến y.......................................................................................................... 30
Tiếp nhận giáo lý và Vô ngã .................................................................... 33
Bất khả đắc, bất khả thi thiết .................................................................... 35
Niết bàn ...................................................................................................... 37
Như lai ........................................................................................................ 38
Đối phó với sự hiểu lầm ........................................................................... 40
Lời cuối ....................................................................................................... 43

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Ngũ Phúc Lâm Môn
Ngũ Phúc Lâm Môn
Quy y Tam Bảo
Quy y Tam Bảo