Tìm Sách

Giảng Luận >> Ngũ Phúc Lâm Môn


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Ngũ Phúc Lâm Môn
 • Tác giả : Cư Sĩ Trần Bá Đạt
 • Dịch giả : Thích Như Giải
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 235
 • Nhà xuất bản : NXB TP. HCM
 • Năm xuất bản : 2005
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 12010000010044
 • OPAC : 100044
 • Tóm tắt :

Lời Giới Thiệu

·        Phước trí trang nghiêm xưa nay vẫn là điều lý tưởng cao quý của người Phật tử. Vào thời Đức Phật. Vào thời Đức Phật, cư sỉ Cấp Cô Độc (Anàthàpindìka) là một điển hình đúng chánh pháp bậc thượng.

·        Phước trí vẹn toàn (nhưng chưa hẳn là trang nghiêm) là bậc trung.

·        Phước trí chênh lệch là bậc hạ.

Theo quan điểm của Nho giáo “Ngũ Phúc” trong kinh thư vẫn là điều ước mơ khó được của người trần gian, nhất là trong thời ngũ trược , đạo đức suy vi.

Người có phước lộc mà thiếu sang suốt (trí tuệ) thì phước lộc ấy là mầm mống của nhiều tai họa.

Người có trí tuệ, đạo đức thì nghiễm nhiên phước lộc dù sớm hay muộn cũng sẽ đến một cách bền vững, ngoại trừ trường hợp họ muốn từ chối (Xem tiểu sử của ông Bàng Uẩn)

Tôi nhận thấy những tập sách mang nội dung như tập sách nhỏ này rất có ích lợi cho đại đa số quần chúng, giống như thời kỳ của Pháp sư Ấn Quang vậy.

Do đó tôi không ngần ngại viết lời giới thiệu để tán thán công đức dịch thuật, truyền lại những điều tốt đẹp tạo sự an vui cho cuộc đời.

Chùa Phổ Hiền ngày 11-2 Ất dậu 2005

Thích Quảng Hạnh

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn