Tìm Sách

Giảng Luận >> Quyền Lực Đích Thực

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Quyền Lực Đích Thực
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : .
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 140
 • Nhà xuất bản : Tri Thức
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục lục
 
Giới thiệu ............................................................................................................... 4
Quyền Lực Đích Thực ......................................................................................... 8
Năm quyền lực tâm linh (Ngũ Lực) ............................................................. 14
Sức mạnh của Đức tin (Tín) ............................................................................ 14
Sức mạnh của tinh tấn (Tấn) .......................................................................... 15
Sức mạnh của chánh niệm (Niệm) ................................................................ 19
Sức mạnh của sự tập trung (Định)................................................................ 20
Sức mạnh của tuệ giác (Tuệ) .......................................................................... 21
Nghệ Thuật Sử Dụng Quyền Lực ................................................................... 25
Nghệ Thuật Chánh Niệm ................................................................................. 33
Năm Phép Thực Tập Chánh niệm ................................................................ 41
Phép thực tập chánh niệm thứ nhất: Tôn trọng sự sống ......................... 41
Phép thực tập chánh niệm thứ hai: Tôn trọng quyền tư hữu ................ 42
Phép thực tập chánh niệm thứ ba: Không tà dâm .................................... 42
Phép thực tập chánh niệm thứ tư: Lắng nghe và ái ngữ ......................... 42
Phép thực tập chánh niệm thứ năm: Chánh niệm trong tiêu thụ ......... 43
Đạt Được Những Gì Ta Thực Sự Mong Muốn ............................................ 49
Bí Quyết Hạnh Phúc .......................................................................................... 59
Tình Thương Không Biên Giới ....................................................................... 73
Chăm Sóc Những Yếu Tố Phi-Doanh-Thương ............................................. 84
Thắp Sáng Tỉnh Thức Cộng Đồng ................................................................ 100
Phụ lục: Những Bài Thiền Tập Cụ Thể........................................................ 112
Hơi thở chánh niệm ...................................................................................... 112
Ngồi Thiền ..................................................................................................... 114
Thiền Đi .......................................................................................................... 115
Mỉm Cười Chánh Niệm ............................................................................... 118
Hiện Tại Tuyệt Vời ....................................................................................... 119
Điều Phục Cảm Xúc Mạnh .......................................................................... 119
Thiền Buông Thư .......................................................................................... 121
Quản Lý Căng Thẳng (Stress) ..................................................................... 124
Trả lời điện thoại ........................................................................................... 124
Ăn trong chánh niệm .................................................................................... 125
3 | M ụ c l ụ c
Phụ lục: Làm Việc và Vui Chơi ...................................................................... 127
Câu chuyện về hãng Patagonia ................................................................... 127
1. Sống Chánh Niệm ...................................................................................... 134
2. Lo việc của mình cho đàng hoàng .......................................................... 137
3. Làm những gì có thể .................................................................................. 138
4. Khuyến khích tinh thần dân chủ ............................................................ 138
5. Làm gương ................................................................................................... 139

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Ngũ Phúc Lâm Môn
Ngũ Phúc Lâm Môn
Quy y Tam Bảo
Quy y Tam Bảo