Tìm Sách

Giảng Luận >> Tiếp Xúc Với Sự Sống

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Tiếp Xúc Với Sự Sống
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : .
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 60
 • Nhà xuất bản : ...
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục lục
 
Con người mới ............................................................................................. 3
Sống tỉnh táo vui tươi ................................................................................. 3
Bạn có thể thực tập được ............................................................................ 4
Niềm vui của thiền tập ............................................................................... 5
Có hiểu mới có thương ............................................................................... 5
Cái nầy có vì cái kia có ................................................................................ 6
Thực hành thiền trong mọi động tác ....................................................... 7
Bảo vệ thiên nhiên ....................................................................................... 8
Tiếp xúc với sự sống ................................................................................... 8
Quán chiếu sự vật ........................................................................................ 9
Giải thoát và an lạc .................................................................................... 10
Tiếp xúc với những gì mầu nhiệm ......................................................... 10
Mắt thương nhìn cuộc đời ....................................................................... 11
Tương lai được làm bằng hiện tại .......................................................... 11
Tiếp xúc với trời xanh ............................................................................... 12
An trú thảnh thơi ....................................................................................... 13
Cỡi trên những đợt sóng sinh tử ............................................................ 14
Tiếp xúc bằng chánh niêm ....................................................................... 14
Nhìn màu xanh của lá ............................................................................... 15
Hạnh phúc chân thật ................................................................................. 15
Tập nói ít trở lại .......................................................................................... 16
Cởi mở để hiểu biết ................................................................................... 17
Những viên ngọc quí ................................................................................ 17
Xúc chạm và tiếp xúc ................................................................................ 18
Câu chuyện dòng sông ............................................................................. 35
Tam pháp ấn ............................................................................................... 46

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Ngũ Phúc Lâm Môn
Ngũ Phúc Lâm Môn
Quy y Tam Bảo
Quy y Tam Bảo