Tìm Sách

Nghiên Cứu - Khảo Luận >> Thiền Nguyên Thủy và Thiền Phát Triển


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Thiền Nguyên Thủy và Thiền Phát Triển
 • Tác giả : Nhiều tác giả
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 275
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2005
 • Phân loại : Nghiên Cứu - Khảo Luận
 • MCB : 12010000004808
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Thiền Nguyên Thủy

Thiền Phát Triển

Một cuốn sách giới thiệu những nét cơ bản

Của Thiền Nguyên Thủy và Thiền Phát Triển

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO

HÀ NỘI 2005

 

Thay Lời Tựa

 Cuộc hội thảo về Thiền Nguyên Thủy và Thiền Tổ Sư, do Ban Phật giáo chuyên môn và Phật giáo Việt Nam thuộc Viện Nghiên Cứu Phật học tổ chức năm 1994, có để lại các bài phát biểu của Hòa thượng Viện Trưởng và những người lãnh đạo hai Ban. Chúng tôi xin phép cho in để lưu hành nội bộ, vì đều là những tài liệu tham khảo có lợi cho sự nghiệp xây dựng một nền Thiền học Việt Nam. Tập sách này có hai phần:

          Phần một gồm các bài phát biểu chính thức tại cuộc hội thảo.

          Phần hai là phần phụ lục gồm một số các bài do chúng tôi soạn và sưu tầm, trong thời gian tiếp theo sau cuộc hội thảo, tức là từ 1994 cho đến nay.

          Cuối cùng chúng tôi xin tri ân Văn phòng Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam, ghi nhận công đức hai Sư cô Hồng Liên và Quảng Thảo đã đánh vi tính và hoàn chỉnh bản thảo, nhà xuất bản và nhà in đã làm đầy đủ thủ tục xuất bản và tổ chức in ấn hoàn hảo.

 

                 Minh Chi

(Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam)

MỤC LỤC

Thay lời tựa

PHẦN I

1. Hành thiền, một nếp sống lành mạnh

2. Gặp nhau giữa Thiền tông và và Thiền của giáo lý nguyên thủy

3. Bàn về Thiền Nguyên Thủy và Thiền Phát Triển

4. Một vài ý kiến về Tổ Sư Thiền

5. Đôi nét về Tổ Sư Thiền

PHẦN II

Lời giới thiệu

Những khái niệm cơ bản của Thiền

Định học

Những nguyên lý cơ bản của Thiền định

Thiền định và Du-già

Thuyết Du-già Thắng vương

Phép hành thiền trong cuốn "Bhagavadgita"

Lợi ích của hành thiền

Nói chuyện về Thiền

Thiền và cuộc sống hiện đại

Ngồi Thiền và hành Thiền

Lợi ích của việc giữ bí mật trong hành Thiền

Hành Thiền là phương pháp khai tâm

Chuyển biến nội tâm

Ba phương pháp định tâm

Hai Phái Thiền đầu tiên ở Việt Nam

Bài nói chuyện về Thiền với các bạn trẻ sinh viên

Phật giáo và sáng tạo

Bài học Nguyễn Khắc Viện

Các sách khác thuộc Nghiên Cứu - Khảo Luận

BÁT CHÁNH ĐẠO Con đường đến hạnh phúc
BÁT CHÁNH ĐẠO Con đường đến hạnh phúc
Cẩm nang viết Khảo luận Luận văn Luận Án
Cẩm nang viết Khảo luận Luận văn Luận Án
Đức Phật và Phật Pháp
Đức Phật và Phật Pháp