Tìm Sách

Tự Điển-Từ Điển >> Phật học từ điển Q2


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Phật học từ điển Q2
 • Tác giả : Đoàn Trung Còn
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang :

  A PHP Error was encountered

  Severity: Warning

  Message: number_format() expects parameter 1 to be double, string given

  Filename: templates_c/vn-^%%90^909^90929535%%book_detail.tpl.php

  Line Number: 93

 • Nhà xuất bản : Phật học tùng thơ Sài Gòn
 • Năm xuất bản : 1966
 • Phân loại : Tự Điển-Từ Điển
 • MCB : 12010000000149
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Bài Tựa

Sách Phật-học từ-điển nầy, tập nhứt đã in xong vào tháng năm năm 1966. Bổn tòng-thơ lấy làm hoan-hỷ được quí vị Phật-tử xuất-gia cũng như tại-gia, quí vị học-giả trong các môn phái hoan-nghênh, đồng thời khuyến-khích chúng tôi mau in ra tập nhì.

Mặc dầu ở trong hoàn-cảnh khắc khe, thiếu vật-liệu, thiếu nhơn-công, nhưng chúng tôi cũng cố gắng in cho xong Phật-học từ-điển tập nhì, tức trọn bộ, để đền đáp ơn ủng-hộ Đạo-lý, ơn khuyến-tấn văn-hóa của quí vị.

Vả lại, một khi in xong bộ Phật-học từ-điển này, soạn-giả đã hoàn thành sở nguyện đối với Tam Bảo, và cũng là sở nguyện thuở bình-sanh của mình được viên-mãn vậy. May-mắn thay! Hữu-hạnh thay!

Trên đường học-vấn, trên đường tu-tập không ngừng của chúng-ta, mỗi khi chúng-ta đã làm xong một công việc gì, nhứt là công việc soạn-dịch, công việc trước-tác, ngoái nhìn lại công việc ấy, chúng-ta vẫn thấy có chỗ thiếu sót, có chỗ khuyết-điểm. Việc soạn dịch, ấn loát và xuất bản xong Phật-học từ-điển nầy cũng như thế. Chúng-tôi cũng thấy còn nhiều chỗ khuyết-điểm. Chính quí vị độc-giả cũng nhận thấy những chỗ khuyết-điểm ấy: Và chúng-tôi rất cảm tạ tấm lòng hỷ xả của quí vị. Nếu có in lại, chúng-tôi sẽ bổ khuyết lần hồi.

Nay kính tựa
Saigon 17 – 10 – 1966
ĐOÀN-TRUNG-CÒN

Các sách khác thuộc Tự Điển-Từ Điển

The Seeker's Glossary of Buddhism
The Seeker's Glossary of Buddhism