Tìm Sách

Tự Điển-Từ Điển >> Phật học từ điển Q2


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Phật học từ điển Q2
 • Tác giả : Đoàn Trung Còn
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang :

  A PHP Error was encountered

  Severity: Warning

  Message: number_format() expects parameter 1 to be double, string given

  Filename: templates_c/vn-^%%90^909^90929535%%book_detail.tpl.php

  Line Number: 93

 • Nhà xuất bản : Phật học tùng thơ Sài Gòn
 • Năm xuất bản : 1966
 • Phân loại : Tự Điển-Từ Điển
 • MCB : 12010000000149
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Bài Tựa

Sách Phật-học từ-điển nầy, tập nhứt đã in xong vào tháng năm năm 1966. Bổn tòng-thơ lấy làm hoan-hỷ được quí vị Phật-tử xuất-gia cũng như tại-gia, quí vị học-giả trong các môn phái hoan-nghênh, đồng thời khuyến-khích chúng tôi mau in ra tập nhì.

Mặc dầu ở trong hoàn-cảnh khắc khe, thiếu vật-liệu, thiếu nhơn-công, nhưng chúng tôi cũng cố gắng in cho xong Phật-học từ-điển tập nhì, tức trọn bộ, để đền đáp ơn ủng-hộ Đạo-lý, ơn khuyến-tấn văn-hóa của quí vị.

Vả lại, một khi in xong bộ Phật-học từ-điển này, soạn-giả đã hoàn thành sở nguyện đối với Tam Bảo, và cũng là sở nguyện thuở bình-sanh của mình được viên-mãn vậy. May-mắn thay! Hữu-hạnh thay!

Trên đường học-vấn, trên đường tu-tập không ngừng của chúng-ta, mỗi khi chúng-ta đã làm xong một công việc gì, nhứt là công việc soạn-dịch, công việc trước-tác, ngoái nhìn lại công việc ấy, chúng-ta vẫn thấy có chỗ thiếu sót, có chỗ khuyết-điểm. Việc soạn dịch, ấn loát và xuất bản xong Phật-học từ-điển nầy cũng như thế. Chúng-tôi cũng thấy còn nhiều chỗ khuyết-điểm. Chính quí vị độc-giả cũng nhận thấy những chỗ khuyết-điểm ấy: Và chúng-tôi rất cảm tạ tấm lòng hỷ xả của quí vị. Nếu có in lại, chúng-tôi sẽ bổ khuyết lần hồi.

Nay kính tựa
Saigon 17 – 10 – 1966
ĐOÀN-TRUNG-CÒN

Các sách khác thuộc Tự Điển-Từ Điển

Macmillan English Dictionary
Macmillan English Dictionary
ENCYCLOPAEDIA OF BUDDHISM
ENCYCLOPAEDIA OF BUDDHISM
Đại Tự Điển chữ Nôm
Đại Tự Điển chữ Nôm
The Randomhouse Encyclopedia
The Randomhouse Encyclopedia
Từ điển Việt Anh
Từ điển Việt Anh
Từ Điển Phật Học thường dùng
Từ Điển Phật Học thường dùng
Việt Pali Từ Điển
Việt Pali Từ Điển
Tự điển Thuật Ngữ Thiền Tông
Tự điển Thuật Ngữ Thiền Tông
Tự điển Pali - Việt Nam
Tự điển Pali - Việt Nam
Tự Điển Phật Học Hán Việt
Tự Điển Phật Học Hán Việt
Encyclopaedia of Buddhism
Encyclopaedia of Buddhism
Buddhist Dictionary
Buddhist Dictionary