Tìm Sách

Tự Điển-Từ Điển >> Encyclopaedia of Buddhism


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Encyclopaedia of Buddhism
 • Tác giả : Malalasekera GP
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Anh
 • Số trang : 1,500
 • Nhà xuất bản : Buddhist Council of Ceylon
 • Năm xuất bản : 1961
 • Phân loại : Tự Điển-Từ Điển
 • MCB : 3
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Encyclopaedia of Buddhism

Fascicule A

Edited by Malalasekera GP

Editor in Chief

Published by the Goverment of Ceylon

Các sách khác thuộc Tự Điển-Từ Điển

The Seeker’s Glossary: Buddhism
The Seeker’s Glossary: Buddhism
Từ-Điển Việt-Hoa-Pháp
Từ-Điển Việt-Hoa-Pháp
Từ Điển Phật Học
Từ Điển Phật Học
Từ điển BÁCH KHOA PHẬT GIÁO VIỆT NAM tập II
Từ điển BÁCH KHOA PHẬT GIÁO VIỆT NAM tập II
Tự Điển Nhật Việt
Tự Điển Nhật Việt
Từ Điển Hán Việt Hành Thảo
Từ Điển Hán Việt Hành Thảo
Từ Điển Phật Học Hán Việt I
Từ Điển Phật Học Hán Việt I
Phật học từ điển Q2
Phật học từ điển Q2
Từ Điển Bách Khoa Việt Nam 1
Từ Điển Bách Khoa Việt Nam 1
Phật học từ điển
Phật học từ điển
Phật Quang đại từ điển
Phật Quang đại từ điển
Phật học từ điển Việt Anh
Phật học từ điển Việt Anh