Tìm Sách

Tự Điển-Từ Điển >> Encyclopaedia of Buddhism


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Encyclopaedia of Buddhism
 • Tác giả : Malalasekera GP
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Anh
 • Số trang : 1,500
 • Nhà xuất bản : Buddhist Council of Ceylon
 • Năm xuất bản : 1961
 • Phân loại : Tự Điển-Từ Điển
 • MCB : 3
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Encyclopaedia of Buddhism

Fascicule A

Edited by Malalasekera GP

Editor in Chief

Published by the Goverment of Ceylon

Các sách khác thuộc Tự Điển-Từ Điển

The Seeker's Glossary of Buddhism
The Seeker's Glossary of Buddhism