Tìm Sách

Tự Điển-Từ Điển >> Encyclopaedia of Buddhism


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Encyclopaedia of Buddhism
 • Tác giả : Malalasekera GP
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Anh
 • Số trang : 1,500
 • Nhà xuất bản : Buddhist Council of Ceylon
 • Năm xuất bản : 1961
 • Phân loại : Tự Điển-Từ Điển
 • MCB : 3
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Encyclopaedia of Buddhism

Fascicule A

Edited by Malalasekera GP

Editor in Chief

Published by the Goverment of Ceylon

Các sách khác thuộc Tự Điển-Từ Điển

Hán Việt Tân Tự Điển
Hán Việt Tân Tự Điển
Macmillan English Dictionary
Macmillan English Dictionary
ENCYCLOPAEDIA OF BUDDHISM
ENCYCLOPAEDIA OF BUDDHISM
Đại Tự Điển chữ Nôm
Đại Tự Điển chữ Nôm
The Randomhouse Encyclopedia
The Randomhouse Encyclopedia
Từ điển Việt Anh
Từ điển Việt Anh
Từ Điển Phật Học thường dùng
Từ Điển Phật Học thường dùng
Việt Pali Từ Điển
Việt Pali Từ Điển
Tự điển Thuật Ngữ Thiền Tông
Tự điển Thuật Ngữ Thiền Tông
Tự điển Pali - Việt Nam
Tự điển Pali - Việt Nam
Tự Điển Phật Học Hán Việt
Tự Điển Phật Học Hán Việt
Buddhist Dictionary
Buddhist Dictionary