Tìm Sách

Kinh sách 經 册 >> 金刚般若波羅蜜經淺釋


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : 金刚般若波羅蜜經淺釋
 • Tác giả : 宣化上人講述
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Hoa văn
 • Số trang : 347
 • Nhà xuất bản : 美國萬佛聖城 法界佛教總會法界佛教大學
 • Năm xuất bản : 1989
 • Phân loại : Kinh sách 經 册
 • MCB : 12010000000840
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

金刚般若波羅蜜經淺釋  

 Kim cang bát nhã ba la mật kinh thiển thích

Các sách khác thuộc Kinh sách 經 册

心經集註 Tâm kinh tập chú
心經集註	Tâm kinh tập chú
心經
心經
菩提道次第廣論
菩提道次第廣論
印顺導師的思想與學問
印顺導師的思想與學問
景德傳燈錄
景德傳燈錄
佛說大乘無量壽莊嚴
佛說大乘無量壽莊嚴
舍 利 弗 啊 毘 曇 論 的 研 究
舍 利 弗 啊 毘 曇 論 的 研 究
四分比丘尼戒本講義
四分比丘尼戒本講義
四分律含註戒本疏行宗記
四分律含註戒本疏行宗記
四分律行事鈔资持記
四分律行事鈔资持記
四分羯磨疏濟緣記
四分羯磨疏濟緣記
戒學淺談
戒學淺談