Tìm Sách

Kinh sách 經 册 >> 金刚般若波羅蜜經淺釋


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : 金刚般若波羅蜜經淺釋
 • Tác giả : 宣化上人講述
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Hoa văn
 • Số trang : 347
 • Nhà xuất bản : 美國萬佛聖城 法界佛教總會法界佛教大學
 • Năm xuất bản : 1989
 • Phân loại : Kinh sách 經 册
 • MCB : 12010000000840
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

金刚般若波羅蜜經淺釋  

 Kim cang bát nhã ba la mật kinh thiển thích

Các sách khác thuộc Kinh sách 經 册

楞嚴經剛要
楞嚴經剛要
大佛頂首楞嚴經講義
大佛頂首楞嚴經講義
大佛頂首楞嚴經講義
大佛頂首楞嚴經講義
大悲蓮華經
大悲蓮華經
造像量度經
造像量度經
大佛頂首楞嚴經
大佛頂首楞嚴經
譯淺嚴楞 (全)
譯淺嚴楞 (全)
楞嚴淺譯
楞嚴淺譯
大悲心陀羅尼輔注
大悲心陀羅尼輔注
阿難問事佛吉凶經
阿難問事佛吉凶經
楞嚴經 觀 世音菩薩; 二十四年通成道品
楞嚴經 觀 世音菩薩; 二十四年通成道品
大佛頂首楞嚴經
大佛頂首楞嚴經