Tìm Sách

PG. Việt Nam >> Suối reo rừng trúc


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Suối reo rừng trúc
 • Tác giả : Thích Nhật Quang
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 203
 • Nhà xuất bản : NXB Tổng Hợp TP. HCM
 • Năm xuất bản : 2010
 • Phân loại : PG. Việt Nam
 • MCB : 120100000010123
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

 SUỐI REO RỪNG TRÚC

THÍCH NHẬT QUANG 

NXB TỔNG HỢP TP. HCM

KỶ NIỆM 1000 THĂNG LONG

 

LỜI ĐẦU SÁCH

 

Vua Trần Nhân Tông sau khi rời bỏ ngôi vị đế vương. Ngài đã dứt khoát chọn cuộc sống sơn tăng, an nhàn tiêu sái, tự tại trên non thẳm, không gì có thể buộc ràng. Đắc Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca đã ra đời nơi đây, hoà với suối reo rừng trúc thành bản thiền ca thánh thót vi vu.

Để từ đó,

Trong từng phút giây hiện thực những trống vắng đảo điên không còn nữa. Khoảnh khắc hiện thân sống lại con người thực của mình, không thêm thắt họ tên hay một thứ gì khác. Phút giây này thiên thu. Người xưa nói “một niệm muôn năm”, cũng nói “khoảnh khắc tròn đầy xưa nay, không hề vắng thiếu”. Đột phá vào được chỗ này rồi thì suối reo rửng trúc, muôn cây  nội cỏ cho đến tất cả pháp giới chúng sanh, mười phương các bậc Hiền Thánh thảy đều ở trong ấy. Nhi nhiên tĩnh tại.

Ô hay! Chữ,

Đường trần thênh thang, niệm trần vô vàn ta luôn bình yên. Chừng ấy, riêng tư biền biệt vắng bóng muộn phiền, tròn đầy bi nguyện hiện tiền. Và như thế Suối Reo Rừng Trúc nhập bước cô thôn, trời thiền rực sáng. Bài ca thành đạo của Sơ Tổ Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử đã cùng muôn sinh reo vang khúc diệu thường, từ muôn xưa cho đến muôn sau.

Tường Chiếu, 04 – 10 – 2004

NHẬT QUANG

MỤC LỤC

Lời đầu sách

Đắc Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca

·        Đoạn 1

·        Đoạn 2

·        Đoạn 3

·        Đoạn 4

·        Đoạn 5

·        Đoạn 6

·        Đoạn 7

·        Đoạn 8

·        Đoạn 9

·        Đoạn 10

·        Đoạn 11

·        Đoạn 12

·        Đoạn 13

·        Đoạn 14

·        Đoạn 15

·        Đoạn 16

·        Đoạn 17

·        Đoạn 18

·        Đoạn 19

·        Đoạn 20

·        Đoạn 21

·        Đoạn kết

Các sách khác thuộc PG. Việt Nam

Tổng tập Văn Học Phật Giáo Việt Nam - Tập 2
Tổng tập Văn Học Phật Giáo Việt Nam - Tập 2
Tổng tập Văn Học Phật Giáo Việt Nam - Tập 3
Tổng tập Văn Học Phật Giáo Việt Nam - Tập 3
Một số tư liệu mới về Bồ tát Quảng Đức
Một số tư liệu mới về Bồ tát Quảng Đức
Toàn tập Toàn Nhật Quang Đài
Toàn tập Toàn Nhật Quang Đài
Tam Tổ Thực Lục
Tam Tổ Thực Lục
Toàn Tập Trần Thái Tông
Toàn Tập Trần Thái Tông
Tam Tổ Trúc Lâm giảng giải
Tam Tổ Trúc Lâm giảng giải
Trái tim của Trúc lâm Đại Sĩ
Trái tim của Trúc lâm Đại Sĩ