Tìm Sách

PG. Việt Nam >> Toàn tập Toàn Nhật Quang Đài


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Toàn tập Toàn Nhật Quang Đài
 • Tác giả : Lê Mạnh Thát
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt - Hoa
 • Số trang : 441
 • Nhà xuất bản : NXB Tổng Hợp TP. HCM
 • Năm xuất bản : 2005
 • Phân loại : PG. Việt Nam
 • MCB : 12010000007787
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Toàn tập

Toàn Nhật Quang Đài (tập1)

Lê Mạnh Thát

 

Lời giới thiệu

Toàn Nhật là một nhà văn, nhà thơ lớn của lịch sử văn học dân tộc ta, là một nhà tư tưởng lớn, có những quan điểm độc đáo đầy sáng tạo đối với lịch sử tư tưởng thế kỷ thứ XVIII và cũng là một vị thiền sư đặc biệt trong lịch sử Phật giáo Việt Nam. Nhưng cho đến nay, tên tuổi và sự nghiệp của ông đã bị chìm vào quên lãng. Tác phẩm của ông vì tản mạn khắp nơi, nên có tác phẩm đã lọt vào vào kho tàng những truyện vãn vô danh. Do thế, cần có một nỗ lực nghiên cứu về cuộc đời của Toàn Nhật và tập hợp tất cả những tác phẩm hiện đã tìm thấy, để làm tư liệu cho những người nghiên cứu văn học, sử học, tư tưởng và ngữ học của giai đọoạn lịch sử đầy biến cố vào nữa sau thế kỷ thứ XVIII. Toàn Nhật thiền sư toàn tập  ra đời là nhằm thể hiện nỗ lực ấy.

Đây là nỗ lực đầu tiên, nên đương nhiên không tránh khỏi những thiếu sót. Hy vọng rằng dù với những thiếu sót ấy Toàn Nhật thiền sư toàn tập vẫn đáp ứng một phần nào mục đích đã được đề ra.

Vạn Hạnh

Mùa Phật Đản 2523 (1979)

Lê Mạnh Thát

Mục Lục

Tựa

Lời giới thiệu

Thiền sư Toàn Nhật cuộc đời và sự nghiệp

Vấn đề niên đại

Vài chi tiết về cuộc đời Toàn Nhật

Tác phẩm Toàn Nhật

Hứa Sử truyện vãn

Giới thiệu Hứa Sử truyện vãn

Tình trạng văn bản

I. Bản Vạn Giả

II.Bản Giác Viên

II.Bản Tây Thiên

IV. Bản Phú Yên và Bản Nha Trang

V. Hai bản Phiên âm La tinh

 VI.Vấn đề bản đáy

Về tên gọi

Vấn đề tác giả

Năm soạn Hứa Sử truyện vãn

Cơ cấu và nội dung Hứa Sử truyện vãn

Hứa Sử truyện vãn

Hứa Sử truyện thượng

Hứa Sử truyện hạ

Sách dẫn

Nguyên bản Quốc âm Hứa Sử truyện vãn

Các sách khác thuộc PG. Việt Nam

Phật Giáo Việt Nam – Suy Tư & Nhận Định
Phật Giáo Việt Nam – Suy Tư & Nhận Định
Phong trào Phật giáo miền Nam Việt Nam (1964 – 1968)
Phong trào Phật giáo miền Nam Việt Nam (1964 – 1968)
Phật giáo Việt Nam từ khởi nguyên đến Thế kỷ XIII LE BOUDDHISME EN ANNAM
Phật giáo Việt Nam từ khởi nguyên đến Thế kỷ XIII LE BOUDDHISME EN ANNAM
Phật giáo thời hậu Lê
Phật giáo thời hậu Lê
Khương Tăng Hội toàn tập 1
Khương Tăng Hội toàn tập 1
Việt Nam Phật Giáo sử luận
Việt Nam Phật Giáo sử luận
Chân dung Con Người trong Thơ Thiền Lý- Trần
Chân dung Con Người trong Thơ Thiền Lý- Trần
Khóa Hư Lục Giảng Giải
Khóa Hư Lục Giảng Giải
Thiền Uyển Tập Anh
Thiền Uyển Tập Anh
Việt Nam Phật giáo sử luận I II III
Việt Nam Phật giáo sử luận I II III
Việt Nam Phật Giáo sử luận tập II
Việt Nam Phật Giáo sử luận tập II
Chư tôn thiền đức Phật giáo Thuận Hóa
Chư tôn thiền đức Phật giáo Thuận Hóa