Tìm Sách

PG. Việt Nam >> Việt Nam Phật Giáo sử luận tập II


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Việt Nam Phật Giáo sử luận tập II
 • Tác giả : Nguyễn Lang
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 380
 • Nhà xuất bản : Văn Học - Hà Nội
 • Năm xuất bản : 1992
 • Phân loại : PG. Việt Nam
 • MCB : 1201000009650
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

VIỆT NAM PHẬT GIÁO SỬ LUẬN

NGUYỄN LANG

Tập hai

Nhà xuất bản Văn Học – Cty phát hành sách Hà-Nội

MỤC LỤC

CHƯƠNG XVII

            SINH HOẠT CỦA TĂNG ĐỒ VÀ CƯ SĨ

- Tăng sĩ, tự viện và sinh hoạt Kinh tế

- Sinh hoạt trong tự viện

- Giới pháp

- An cư kiết hạ

- Tọa thiền, du phương, ứng phú

- Sinh hoạt của giới tại gia

CHƯƠNG XVIII

            ĐẠO PHẬT TRONG THỜI NHO HỌC ĐỘC TÔN

- Sự suy yếu của đạo Phật về phương diện lãnh đạo trí thức

- Thịnh quá hóa suy

- Chiến tranh Chiêm-Việt

- Tinh thần độc tôn thay thế tinh thần dung hợp

- Cái học khoa mục

- Sự biến dạng của Mật giáo

- Thói quen ỷ lại vào vua chúa

- Lương Thế Vinh

- Thập giới cô hồn quốc ngữ văn

- Chân Nghiêm và sách Thánh Đăng Lục

CHƯƠNG XIX

            SỨC SÁNG TẠO CỦA GIỚI PHẬT TỬ ĐẠI CHÚNG

- Tín ngưỡng của đại chúng

- Văn học kể hạnh và sự thờ ơ thánh tăng

- Quan Âm Thị Kính

- Quan Âm Nam Hải

- Tính cáchdân tộc của Quan Âm Thị Kính và Quan Âm Nam Hải

CHƯƠNG XX

            SỰ PHỤC HƯNG CỦA MÔN PHÁI TRÚC LÂM

- Nguyên do của sự phục hưng

- Thiền sư Chuyết Chuyết

- Thiền sư Minh Hành

- Chân Nguyên, người có công phục hưng môn phái Trúc Lâm

- Tư tưởng thiền của Chân Nguyên

- Những vị đệ tử xuất sắc của Chân Nguyên

- Công tác trùng san những tác phẩm Phật học Lý Trần

CHƯNG XXI

            THIỀN SƯ HƯƠNG HẢI

- Từ Thiền tĩnh viện đến đạo tràng Nguyệt Đường

- Con người của Hương Hải

- Tư tưởng thiền của Hương Hải

- Thơ nôm của Hương Hải

CHƯƠNG XXII

            THIỀN PHÁI LÂM TẾ VÀ PHẬT GIÁO Ở ĐÀNG TRONG

- Các thiền sư từ Trung Hoa sang hoằng hóa

- Môn phái Liễu quán

- Dấu chân hoằng hóa tại các vùng đất mới

CHƯƠNG XXIII

            THIỀN PHÁI TÀO ĐỘNG TỚI NƯỚC VIỆT

- Chủ trương của Tào Động

- Tào động ở Đàng Ngoài

- Thạch Liêm và Tào Động ở Đàng Trong

- Con người của Thạch Liêm

- Tư tưởng thiền của Thạch Liêm

- Hưng Long Nguyễn Phúc Chu

- Thiền Dương hầu

CHƯƠNG XXIV

            LÝ HỌC VÀ PHẬT GIÁO

- Thái cực và vô cực; Lý và khí

- Thái độ tăng sĩ trước sự kích bác của Nho gia

- Lê Quý Đôn khuyên Nho gia nên có thái độ cởi mở

- Dại Chân Viên Giác Thanh

- Một tổng hợp Nho Phật độc đáo

- Một số chủ đề khác của Trúc Lâm Tông Chỉ Nguyên Thanh

- Quan niệm thiền của Hải Lượng và các bạn

- Con người của Hải Lượng

- Phan Huy Ích và Phan Huy Chú

- Nguyễn Công Trứ

- Nguyễn Du

CHƯƠNG XXV

            CÁC DANH TĂNG ĐỜI NGUYỄN

- Thiền sư Mật Hoằng

- Thiền sư Phổ Tình

- Thiền sư Thanh Đàm

- Thiền sư Thanh Nguyên

- Thiền sư An Thiền

- Thiền sư Nhất Định

- Thiền sưDiệu Giác

- Thiền sư Tịch Truyền

- Thiền sư Chiếu Khoan

- Thiền sư Phúc Điền

- Thiền sư Phổ Tịnh

- Thiền sư Thông Vinh

- Thiền sư Liễu Thông

- Thiền sư Viên Quang

- Thiền sư Đạo Thông

- Thiền sư Giác Ngộ

- Thiền sư Cương Kỷ

- Thiền sư Chí Thành

- Thiền sư Diệu Nghiêm

- Thiền sư Viên Ngộ

- Thiền sư Phước An

- Thiền sư Liễu Triệt

- Thiền sư Huyên Khê

CÁC PHỤ BẢN

- Trang đầu sách Đại Nam thiền uyển truyền đăng tập lục bản in năm 1859 do thiền sư Phúc Điền thực hiện

- Trang đầu sách Thiền tông bản hạnh của thiền sư Chân Nguyên do Ni cô Diệu Thuần in lại năm 1745

- Trang đầu bài tựa của Thiền sư Tuệ Nguyên viết cho sách Thượng sĩ ngữ lục năm 1763

- Thiền sư Chân Nguyên theo nét vẽ của sách Kế đăng lục do Như Sơn biên soạn năm 1734

- Ấn của chúa Nguyễn Phúc Chu cuối bài tựa chúa viết ở đầu sách Hải ngoại kỷ sự

TÀI LIỆU THAM KHẢO

BẢNG TÊN

MỤC LỤC

Các sách khác thuộc PG. Việt Nam

Phật Giáo Việt Nam – Suy Tư & Nhận Định
Phật Giáo Việt Nam – Suy Tư & Nhận Định
Phong trào Phật giáo miền Nam Việt Nam (1964 – 1968)
Phong trào Phật giáo miền Nam Việt Nam (1964 – 1968)
Phật giáo Việt Nam từ khởi nguyên đến Thế kỷ XIII LE BOUDDHISME EN ANNAM
Phật giáo Việt Nam từ khởi nguyên đến Thế kỷ XIII LE BOUDDHISME EN ANNAM
Phật giáo thời hậu Lê
Phật giáo thời hậu Lê
Khương Tăng Hội toàn tập 1
Khương Tăng Hội toàn tập 1
Việt Nam Phật Giáo sử luận
Việt Nam Phật Giáo sử luận
Chân dung Con Người trong Thơ Thiền Lý- Trần
Chân dung Con Người trong Thơ Thiền Lý- Trần
Khóa Hư Lục Giảng Giải
Khóa Hư Lục Giảng Giải
Thiền Uyển Tập Anh
Thiền Uyển Tập Anh
Việt Nam Phật giáo sử luận I II III
Việt Nam Phật giáo sử luận I II III
Chư tôn thiền đức Phật giáo Thuận Hóa
Chư tôn thiền đức Phật giáo Thuận Hóa
Toàn tập Trần Nhân Tông
Toàn tập Trần Nhân Tông