Tìm Sách

PG. Việt Nam >> Toàn tập Trần Nhân Tông


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Toàn tập Trần Nhân Tông
 • Tác giả : Lê Mạnh Thát
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt - Hoa
 • Số trang : 546
 • Nhà xuất bản : NXB Tổng Hợp TP. HCM
 • Năm xuất bản : 2006
 • Phân loại : PG. Việt Nam
 • MCB : 12010000008662
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

TOÀN TẬP TRẦN NHÂN TÔNG

LÊ MẠNH THÁT

NXB TỔNG HỢP TP. HCM

TỰA

Vua Trần Nhân Tông là một vị anh húng dân tộc, có  những đóng góp to lớn, nhiều mặt cho đất nước, cho lịch sử. Vua đã trực tiếp lãnh đạo quân và dân nước ta, tập hợp được những nhà quân sự tài giỏi, huy động  được tiềm lực  của toàn dân, đánh thắng đội quân hung hãn, thiện chiến nhất thời bấy giờ, làm nên những chiến công oanh liệt Hàm Tử, Chương Dương, Bạch Đắng, Tây Kết lẫy lừng, đưa dân tộc  ta lên đỉnh cao của tổ quốc.

Thêm vào đó, nền văn hóa Việt Nam thời đại  vua Trần Nhân Tông đã xuất hiện hai sự kiện có ý nghĩa  hết sức trọng đại. thứ nhất là dùng tiếng Việt  như một ngôn ngữ hành chánh chính thức của triều đình cùng với tiếng Hán. Đây là  lần đầu tiên tiếng Việt đã được sử dụng  ghi lại bằng minh văn. Các triều đại trước , chắc chắn ít nhiều đã dùng tiếng Việt, nhưng cho đến nay ta không có bất cứ một xác minh nào. Chính dưới thời vua Nhân Tông; mà một sự kiện như thế đã được  chép lại.

Sự kiện thứ hai là vua Trần Nhân Tông đã thành lập  dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử thuần túy Việt Nam vơí chủ trương  Cư trần lạc đạo. Triều vua  Trần Nhân Tông có những biến động chính trị, quân sự to lớn qua việc hai lần đánh thắng quân xâm lược Nguyên Mông và việc xác nhập hai châu Ô, Lý vào bản đồ Đại Việt. Giữa những biến động này chứng tỏ có quan hệ biện chứng. Không thề có biến động này xảy ra mà không kéo theo  một biến động khác xuất hiện.

Toàn tập này về cơ bản  hoàn thành vào năm 1977, nhưng đến nay mới được công bố trọn vẹn. Tuy vậy chỉ có một điều đáng tiếc là trong số các tác phẩm của vua Trần Nhân Tông do chúng tôi sưu tầm được vào những năm 1974-1975 và trước đó, thì trong lần công bố này thiếu mất bản dịch chú Lăng Nghiêm do Bồ đề Thất Lỵ (Bodhisri) truyền đạt.

Bản chúng tôi tìm thấy ở chủa Từ Quang tỉnh Phú Yên là một bản in thời Cảnh Hưng không cón nguyên vẹn lắm. Những trang đầu có lời tựa đã bị mất, chỉ con tờ cuối. Còn năm đệ chú Lăng Nghiêm thì bốn  đệ đầu  còn nguyên, đệ cuối cùng bị rách và chỉ còn đoạn phiến. Về phần Thập chú cũng bị mất.. Sau mỗi cụm từ Phạn in chữ lớn có hai hàng chữ Hán dịch nghĩa in cỡ chữ nhỏ. Rất tiếc bản này đã  bị thất lạc trong năm 1984. Chúng tôi hy vọng những ai đang giữ bản in đó, vì lợi ích chung của nền học thuật nước nhà, xin công bố, để làm tư liệu nghiên cứu cho việc tìm hiểu không những chính các đóng góp của vua Trần Nhân Tông đối với dân tộc và Phật giáo, mà  còn lịch sử văn hóa và tư tưởng Việt Nam nói chung.

Vạn Hạnh

Tiết trùng dương năm Kỷ Mão

LÊ MẠNH THÁT

 

Mục lục

TỰA

PHẦN I  NGHIÊN CỨU VỀ TRẦN NHÂN TÔNG

CHƯƠNG I : Vấn đề sử liệu CHƯƠNG II : Tuổi trẻ vua Trần Nhân TôngCHƯƠNG III : Vua Trần Nhân Tông và cuộc chiến tranh vệ quốc năm 1285

CHƯƠNG IV : Vua Trần Nhân Tông và cuộc chiến tranh vệ quốc năm 1288

CHƯƠNG V   : Vua Trần Nhân Tông và sự nghiệp xây dựng hòa bình

CHƯƠNG VI   :  Thượng hoàng Trần  Nhân Tông xuất gia

CHƯƠNG VII  : Một số vấn đề tư tưởng Trần Nhân Tông

CHƯƠNG VIII : Vị trí  văn học của vua Trần Nhân Tông

CHƯƠNG IX : Vua Trần Nhân Tông với thiền phái Trúc Lâm

PHẦN II TÁC PHẨM TRẦN NHÂN TÔNG

Lời dẫn

Thơ Trần Nhân Tông

Phú Trần Nhân Tông

Bài giảng Trần Nhân Tông

Ngữ lục

Văn Trần Nhân Tông

Văn thư ngoại giao Trần Nhân Tông

NGUYÊN BẢN

Thơ

Phú

Bài giảng

Ngữ lục

Văn xuôi

Văn thư ngoại giao

Tên người tên sách

Các sách khác thuộc PG. Việt Nam

Phật Giáo Việt Nam – Suy Tư & Nhận Định
Phật Giáo Việt Nam – Suy Tư & Nhận Định
Phong trào Phật giáo miền Nam Việt Nam (1964 – 1968)
Phong trào Phật giáo miền Nam Việt Nam (1964 – 1968)
Phật giáo Việt Nam từ khởi nguyên đến Thế kỷ XIII LE BOUDDHISME EN ANNAM
Phật giáo Việt Nam từ khởi nguyên đến Thế kỷ XIII LE BOUDDHISME EN ANNAM
Phật giáo thời hậu Lê
Phật giáo thời hậu Lê
Khương Tăng Hội toàn tập 1
Khương Tăng Hội toàn tập 1
Việt Nam Phật Giáo sử luận
Việt Nam Phật Giáo sử luận
Chân dung Con Người trong Thơ Thiền Lý- Trần
Chân dung Con Người trong Thơ Thiền Lý- Trần
Khóa Hư Lục Giảng Giải
Khóa Hư Lục Giảng Giải
Thiền Uyển Tập Anh
Thiền Uyển Tập Anh
Việt Nam Phật giáo sử luận I II III
Việt Nam Phật giáo sử luận I II III
Việt Nam Phật Giáo sử luận tập II
Việt Nam Phật Giáo sử luận tập II
Chư tôn thiền đức Phật giáo Thuận Hóa
Chư tôn thiền đức Phật giáo Thuận Hóa