Tìm Sách

Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục >> Bóng hạc thiền bay


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Bóng hạc thiền bay
 • Tác giả : Trần Quê Hương
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 57
 • Nhà xuất bản : Tổng Hợp TP. HCM
 • Năm xuất bản : 2013
 • Phân loại : Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục
 • MCB : 12010000011804
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

BÓNG HẠC THỀN BAY

TRẦN QUÊ HƯƠNG

NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Thành kính tưởng niệm

Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN tân viên tịch

 

1.

Đời "Ôn" gương sáng ước mơ

Thọ học, dịch giảng kinh thơ nhiệm mầu

Đưa người vượt khỏi bến sầu

Bước lên thuyền giác qua cầu tử sanh.

2.

Đời "Ôn" gương sáng tu hành

Siêng năng học Phật tuổi xanh vào đời

Trưởng thành tinh tấn tuyệt vời

Trường, Trung, Tăng, Tiểu... chuyển lời kinh văn

Sớm khuya chí nguyện thường hằng

Kinh bộ Việt tạng kết bằng tâm thiêng.

3.

Đời "Ôn" gương sáng đức hiền

Nụ cười hỷ xả phúc duyên an bình

Hồng hào sắc diện đạo tình thân thương.

4.

Đời "Ôn" gương sáng lạc thường

Ngồi, nằm, đi, đứng như sương... nhẹ nhàng

Nói cười từ tốn nghiêm trang

Thức ngủ an tịnh đạo tràng Phật tâm.

 

MỤC LỤC

 

I.THÂN THẾ - THỜI NIÊN THIẾU

II. XUẤT GIA TU HỌC ĐẠO NGHIỆP

III. CÔNG TRÌNH BIÊN SOẠN VÀ PHIÊN DỊCH

IV. CÔNG ĐỨC XÂY DỰNG CƠ SỞ, PHƯƠNG TIỆN HOẰNG HÓA GIÁO DỤC

V. NHIẾP HÓA ĐỒ CHÚNG

VI. CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI

VII. PHÁP TÌNH NON SÔNG

VIII. NHỮNG THÁNG NGÀY CUỐI CÙNG

Các sách khác thuộc Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục

Lịch Sử Triết Học
Lịch Sử Triết Học
Cao Tăng Tông Thiên Thai Trung Hoa
Cao Tăng Tông Thiên Thai Trung Hoa
Lịch sử Phật-giáo Trung-Quốc
Lịch sử Phật-giáo Trung-Quốc
Danh Tăng Tông Thiên Thai Nhật Bản
Danh Tăng Tông Thiên Thai Nhật Bản
Lịch Sử Tư Tưởng Phật Học Trung Quốc
Lịch Sử Tư Tưởng Phật Học Trung Quốc
Ngài dạy rằng
Ngài dạy rằng
Record of the Life of the Venerable Master Hsuan Hua
Record of the Life of the Venerable Master Hsuan Hua
Phật giáo thuở xưa và Phật giáo ngày nay
Phật giáo thuở xưa và Phật giáo ngày nay
Pháp nạn 66
Pháp nạn 66
Lịch sử triết học Đông phương
Lịch sử triết học Đông phương
Lâm tế ngữ lục
Lâm tế ngữ lục
Chân Nguyên Thiền sư Toàn tập (Tập 1)
Chân Nguyên Thiền sư Toàn tập (Tập 1)