Tìm Sách

Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục >> Ngài dạy rằng


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Ngài dạy rằng
 • Tác giả : Dalai Lama 14
 • Dịch giả : Thích Nữ Tuệ Dung
 • Ngôn ngữ : Anh - Việt
 • Số trang : 106
 • Nhà xuất bản : Hồng Đức
 • Năm xuất bản : 2014
 • Phân loại : Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục
 • MCB : 12010000012708
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Pháp ngữ của đửc Dalai Lama 14

The 14,h Dalai Lama's Word

"Giáo lý Phật là một kho tàng cốt dành cho toàn thế giới. Giảng dạy và láng nghe giáo lý ấy là góp vào thịnh vượng của nhân loại."

Buddhism is a treasure meant for the entire world. To teach and listen to this teaching is a contribution to the wealth of humanity

His Holiness Dalai Lama 14th

Thích Nữ Tuệ Dung chuyển ngữ

.Tịnh thất Diệu Không,

29/7 Thới Tây 1,Tân Hiệp, Hóc Môn, Tp. HCM

Các sách khác thuộc Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục

Lịch Sử Triết Học
Lịch Sử Triết Học
Cao Tăng Tông Thiên Thai Trung Hoa
Cao Tăng Tông Thiên Thai Trung Hoa
Lịch sử Phật-giáo Trung-Quốc
Lịch sử Phật-giáo Trung-Quốc
Danh Tăng Tông Thiên Thai Nhật Bản
Danh Tăng Tông Thiên Thai Nhật Bản
Lịch Sử Tư Tưởng Phật Học Trung Quốc
Lịch Sử Tư Tưởng Phật Học Trung Quốc
Record of the Life of the Venerable Master Hsuan Hua
Record of the Life of the Venerable Master Hsuan Hua
Phật giáo thuở xưa và Phật giáo ngày nay
Phật giáo thuở xưa và Phật giáo ngày nay
Pháp nạn 66
Pháp nạn 66
Lịch sử triết học Đông phương
Lịch sử triết học Đông phương
Lâm tế ngữ lục
Lâm tế ngữ lục
Chân Nguyên Thiền sư Toàn tập (Tập 1)
Chân Nguyên Thiền sư Toàn tập (Tập 1)
50 năm nhìn lại phong trào Phật giáo miền nam1963-2013
50 năm nhìn lại phong trào Phật giáo miền nam1963-2013